www.kapukluk.com
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 

นางสิงโต

ครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ มีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นกับเหล่าสัตว์ป่า ด้วยเหตุที่ว่าบรรดาเหล่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดต่างก็พูดโอ้อวดในเหล่าพันธุ์ของตนว่า เหล่าพันธุ์ของตนเป็นเหล่าพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในป่านี้

ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร ทำให้เกิดความวุ่นวาย และแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน จึงมีคนเสนอทางออกว่า ถ้าอย่างนั้นให้ไปถามเจ้าแม่สิงโตดีกว่า บรรดาเหล่าสัตว์จึงไปถามแม่สิงโตว่า

“ในป่านี้สัตว์อะไรมีจำนวนมากที่สุด”

แม่สิงโตตอบว่า “ก็สิงโตไง”

บรรดาสัตว์ต่างๆก็พากันหัวเราะ และถามว่า “นางสิงโตออกลูกครั้งหนึ่งกี่ตัว” นางสิงโตตอบว่า “ก็แค่หนึ่งตัวเดียว” นางสิงโตตอบแบบหน้าตาจริงจัง และกล่าวต่อว่า “ถึงแม้จะมีแค่ตัวเดียวแต่ก็เป็นสิงโต”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ ถึงแม้จะมีปริมาณมากแต่ขาดคุณภาพก็สู้สิ่งเดียวที่มีคุณภาพกว่าไม่ได้ 

 

 

 

แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม