www.kapukluk.com
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 

คนตกปลากับปลาน้อย

คนตกปลาคนหนึ่ง ซึ่งทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการตกปลา ซึ่งมีความอุตสาหะ และมีความพยายามตกปลาอยู่ตลอด แต่ก็ตกปลาได้ในปริมาณน้อยทุกที และมีอยู่ครั้งนี้เขาก็ตกปลาน้อยได้ตัวหนึ่ง แต่

“โปรดไว้ชีวิตข้าเถิด” ปลาน้อยตัวนั้นพูด “ข้าขออ้อนวอนท่าน ตัวข้าเล็กอย่างนี้ ข้าจะเป็นอาหารท่านได้เพียงอาหารเพียงมื้ออันน้อนนิด ไม่ทำให้ท่านอิ่มหรอก ข้ายังมิได้เติบโตเต็มที่ ซึ่งขอให้ท่านโยนข้ากลับลงไปในน้ำตามเดิมเถิด แล้วถ้าข้าเติบใหญ่มาเมื่อไร่ ท่านก็ค่อยมาที่นี่ และจับข้าไปทำอาหารอีกครั้งก็ได้”

“ไม่ได้” ชายคนนั้นพูด “ตอนนี้ข้าจับเจ้าได้แล้ว ถ้าข้าปล่อยเจ้าลงน้ำไป เจ้าก็จะพูดว่า จับข้าสิถ้าท่านจับได้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า นกหนึ่งตัวในมือมีค่ามากกว่านกสองตัวในพุ่มไม้


 

 

 

 

แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม