www.kapukluk.com
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 

สุนัขกับหนังสัตว์

สุนัขหลายตัวซึ่งกำลังหิวโหยอาหารอย่างหนัก ได้เห็นหนังสัตว์ซึ่งช่างทำหนังทิ้งไว้ที่ก้นลำธาร แต่เหล่าสุนัขทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะลงไปเอามาได้ จึงตกลงกันว่าจะช่วยกันดื่มน้ำในลำธารให้แห้ง เพื่อที่จะลงไปเอาหนังสัตว์ขึ้นมา

ครั้นแล้วสุนัขเหล่านั้นจึงช่วยกันดื่มน้ำในลำธารเป็นการใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถดื่มน้ำในลำธารให้หมดได้ จนกระทั่งท้องแตกตายกันหมดทุกตัว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไร้วิธีแห่งเหตุผลนั้น ย่อมไม่เป็นผลสำเร็จ


 

 

 

 

แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม