www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำว่า สามสิ่ง หมายถึงข้อใด

ก. การให้, การอภัย, ความรัก
ข. การให้, ความรัก, ความเห็นใจ
ค. การให้, การอภัย, ความเคารพ
ง. การให้, ความรัก, ความเคารพ

“นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า”

ข้อ 2. คำประพันธ์นี้กล่าวตรงกับสำนวนใด

ก. เลือกนักมักได้แร่
ข. น้ำนิ่งไหลลึก
ค. หน้าเนื้อใจเสือ
ง. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ข้อ 3. ข้อใดกล่าวเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง

ก. คำพูดของสาธุชนเปรียบเหมือนงาช้าง
ข. คนขยันเรียนเหมือนกับฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ค. ความรู้เปรียบได้กับสินทรัพย์
ง. จิตใจมนุษย์หยั่งยากเหมือนฟากฟ้า

ข้อ 4. คำประพันธ์ประเภทโคลง วรรคที่มี ๔ คำ คือวรรคใด

ก. วรรคที่ ๒
ข. วรรคที่ ๔
ค. วรรคที่ ๖
ง. วรรคที่ ๘

“ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา
หอมระรวยรสพา เพริศด้วย”

ข้อ 5. คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงคุณค่าของพืชชนิดใด

ก. ไม้กฤษณา
ข. ใบพ้อ
ค. ต้นหอม
ง. ใบพ้อพัน

ข้อ 6. ในสุภาษิตโคลงโลกนิติกล่าวถึงคนที่รักกัน ตรงกับข้อใด

ก. คนรักกันย่อมให้อภัยกัน
ข. คนรักกันมีแต่การให้
ค. คนรักกันต้องอยากอยู่ใกล้กัน
ง. คนรักกันต้องซื่อสัตย์และเสียสละ

ข้อ 7. สิ่งที่ผูกมัดได้แน่นและนานที่สุดที่กล่าวในสุภาษิตโคลงโลกนิติคือข้อใด

ก. โซ่ตรวน
ข. ไมตรี
ค. เชือก
ง. ความรัก

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดที่ผู้อ่านได้รับเมื่ออ่านสุภาษิตโคลงโลกนิติจบลงแล้ว

ก. ความรู้เรื่องสุภาษิตคำพังเพยนำไปใช้ในชีวิตได้
ข. การอยู่ในสังคมได้ดีต้องรู้จักการปรับตัว
ค. ตัวอย่างจากชีวิตมนุษย์เป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ง. บรรพบุรุษจะสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

ข้อ 9. โคลงสี่สุภาพ ๑ บท มีคำสร้อยกำหนดไว้ที่ใด

ก. บาทที่ ๑ กับบาทที่ ๓
ข. บาทที่ ๑ กับบาทที่ ๔
ค. บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๓
ง. บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๔

ข้อ 10. คำในข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑

ก. สัปบุรุษ
ข. ปราชญ์
ค. อัญขยม
ง. สุขุม

ข้อ 11. แนวคิดจากวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์ได้รจนาข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. ลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วย
ข. รูปร่างหน้าตามีความสำคัญมากกว่าฐานะ
ค. แม่อภัยให้ลูกเสมอแม้ว่าลูกจะทำให้เสียใจ
ง. คนที่แตกต่างกันมากๆ ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นาน

ข้อ 12. คำในข้อใดใช้สำหรับตัวละครเอกของเรื่องสังข์ทอง

ก. เมื่อนั้น
ข. บัดนั้น
ค. ครานั้น
ง. มาจะกล่าวบทไป

ข้อ 13. วรรณคดีของอินเดียเรื่องใดที่มีเนื้อเรื่องตรงกับเรื่องรามเกียรติ์

ก. รามสูตร
ข. รามายณะ
ค. มหาภารตะ
ง. นารายณ์อวตาร

ข้อ 14. ข้อใดไม่ได้หมายถึงพระราม

ก. พระหริวงศ์
ข. พระทรงกริช
ค. พระทรงจักร
ง. พระทรงสุบรรณ

ข้อ 15. ทศพักตร์มันลักพี่นางไป ไว้ในลงการาชฐาน คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

ก. ทศกัณฐ์
ข. พิเภก
ค. ไมยราพ
ง. ไวยวิก

ข้อ 16. “เคย” เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับสัตว์ในข้อใด

ก. จักจั่น
ข. แมงกระชอน
ค. กุ้ง
ง. หอย

ข้อ 17. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด

ก. แมงเม่าบินเข้าไฟฟอน ร้อยพันม้วยมรณ์
ข. น้ำลายงูเห่าเฝ้าฟอน ไต่ตอมตัวหนอน
ค. แมงดาสองเพศสองพรรณ คือแมงดาอรร
ง. ไรไรร่ายร้องระดม หริ่งหริ่งระงม

ข้อ 18. ข้อใดคือผู้ที่ “มันทำให้มนุษย์ถือดี ไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่”

ก. ความเท็จ
ข. ความหยิ่ง
ค. ความตระหนี่
ง. ความเกียจคร้าน

ข้อ 19. คำว่า “บุพการี” หมายถึงบุคคลในข้อใด

ก. ปู่ - ย่า
ข. ตา – ยาย
ค. พ่อ – แม่
ง. ลุง – ป้า

ข้อ 20. กลอนสุภาพแตกต่างจากกลอนสักวาที่ใด

ก. คำนำ
ข. สัมผัส
ค. เสียงวรรณยุกต์
ง. จำนวนคำในวรรค


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม