www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
ข้อความนี้เปรียบเทียบความหวานของสิ่งใดมากที่สุด

ก. คำพูด
ข. ความหอม
ค. ความดี
ง. ความหวาน

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2 – 4

“หากจะเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ คือริ้วกระบวนเรือสวยงาม เช่น เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เคลื่อนลอยไปตามลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมๆ กับที่ฝีพายร้องเห่เรืออย่างไพเราะ เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค”
(สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ เล่ม ๒๑)


ข้อ 2. ข้อใดไม่เป็นคำราชาศัพท์

ก. เสด็จพระราชดำเนิน
ข. พระที่นั่งอนันตนาคราช
ค. ริ้วกระบวน
ง. กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข้อ 3. จุดมุ่งหมายในการอ่านข้อความนี้ คือข้อใด

ก. เพื่อหาความรู้
ข. เพื่อหาความบันเทิง
ค. เพื่อหาข่าวสาร
ง. เพื่อหาความสุขกาย สุขใจ

ข้อ 4. ฝีพาย คือใคร

ก. คนคุมเรือ
ข. คนพายเรือ
ค. คนโบกธงเรือ
ง. คนพายเรือและร้องเห่เรือ

“น้องกินขนมไหม ไม่กิน (น้องสั่นศีรษะ)”

ข้อ 5. ข้อความนี้น้องใช้ภาษาในข้อใดสื่อสาร

ก. ภาษาถิ่น
ข. ภาษาสแลง
ค. อวัจนภาษา
ง. วัจนภาษา

ข้อ 6. จากข้อความในข้อ 5. ผู้ถามคือใคร

ก. พ่อ
ข. แม่
ค. เพื่อน
ง. พี่

ข้อ 7. ข้อใดคือภาษาถิ่นภาคเหนือที่หมายถึง “อร่อย”

ก. รำ
ข. แซ่บ
ค. หร่อย
ง. อร่อย

ข้อ 8. ข้อใดคือเพลงประกอบการเล่นของเด็ก

ก. กาเหว่า
ข. วัดโบสถ์
ค. ไอ้เข้ไอ้โขง
ง. นอนสาเด้อ

“เอ้อระเหยลอยมา ขอถามว่าหนูทำได้ไหม”

ข้อ 9. ข้อความนี้เป็นเพลงพื้นบ้านในข้อใด

ก. เพลงฉ่อย
ข. เพลงพวงมาลัย
ค. เพลงเรือ
ง. เพลงกล่อม

“มาเถิดเอย เอ๋ยมา พ่อมา มาสิมา พ่อมา
ฝนกระจายที่ปลายนา แล้วน้องจะมาอย่างไรเอย”

ข้อ 10. ข้อใดคืออาชีพที่กล่าวถึงในบทเพลงนี้

ก. ค้าขาย
ข. รับราชการ
ค. นักร้อง
ง. เกษตรกร

ข้อ 11. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

ก. ชนมายุ อ่านว่า ชน – มา – ยุ
ข. กาฬปักษ์ อ่านว่า กา – ละ – ปัก
ค. พืชมงคล อ่านว่า พืด – ชะ – มง – คน
ง. มูลนิธิ อ่านว่า มูน – ละ – นิ – ทิ

ข้อ 12. ข้อใดอ่านถูกต้อง

ก. ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด – วง
ข. นิรโทษกรรม อ่านว่า นิ – ระ – โทด – สะ – กำ
ค. พรรณนา อ่านว่า พัน – นา
ง. ธรรมาสน์ อ่านว่า ทัน – มาด

ข้อ 13. ข้อใดคือผลเสียที่สำคัญที่สุดของการออกเสียงอ่านผิด

ก. ทำให้เป็นที่ขบขัน
ข. ทำให้เขียนผิด
ค. ทำให้ผู้อื่นดูหมิ่
ง. ทำให้ถูกล้อเลียน

ข้อ 14. ข้อใดคือคำของเสียงว่า “โตนั้น”

ก. ชิ้นนั้น
ข. อันนั้น
ค. ตัวนั้น
ง. แท่งนั้น

ข้อ 15. ข้อใดอ่านออกเสียงแบบตัดคำหรือย่อคำ

ก. ผม
ข. อย่าง – นี้
ค. โก - หก
ง. เดี๊ยน

ข้อ 16. ข้อใดไม่ใช่คำมูลพยางค์เดียว

ก. ร้อน
ข. นอน
ค. บาตร
ง. นะ

ข้อ 17. ข้อใดเป็นคำประสมทั้ง 2 คำ

ก. น้ำปลา, ต้มยำ
ข. หลายใจ, กินนะ
ค. กินใจ, แม่เฮย
ง. รถเมล์, สมเพช

ข้อ 18. ข้อใดคือเครื่องหมายบุพสัญญา

ก. ( )
ข. ๆ
ค. “
ง. ฯลฯ

ข้อ 19. ข้อใดไม่จัดเป็นคำสมาส

ก. จิตรกร
ข. จำแนก
ค. วุฒิบัตร
ง. กุลธิดา

ข้อ 20. ข้อใดเป็นอักษรควบแท้ทุกคำ

ก. สล้าง เสริม ปราการ
ข. ความ เกรียง ผลาญ
ค. จริง ตรู่ ตรัส
ง. ผลิต จันทรา ปราชัย


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม