www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นคำตายทุกคำ

ก. มะตะบะ มะระ
ข. แตงกวา ส้มโอ
ค. มะม่วง กล้วยหอม
ง. ลิ้นจี่ มังคุด

ข้อ 2. ข้อใดผันได้ครบห้าเสียง

ก. ขึ้น
ข. ค้า
ค. ขา
ง. ป้า

ข้อ 3. ข้อใดมี 3 พยางค์

ก. ตรึกตรอง
ข. กาลเวลา
ค. กรมท่า
ง. ยุโรป

ข้อ 4. เสียงพยัญชนะใดที่มีรูปพยัญชนะมากที่สุด

ก. เสียง ท
ข. เสียง ช
ค. เสียง ข
ง. เสียง ซ

ข้อ 5. ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคือใคร

ก. พระยาลิไท
ข. พ่อขุนรามคำแหง
ค. สมเด็จพระนารายณ์
ง. สมเด็จพระนเรศวร

ข้อ 6. ข้อใดคือการเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง

ก. เขียนให้มีช่องไฟห่างกันมากๆ
ข. เขียนตัวโตๆ ให้อ่านง่าย
ค. เขียนตามความถนัด
ง. เขียนหัวอักษรก่อนเสมอ

ข้อ 7. ข้อใดเป็นคำย่อของคำว่าการศึกษามหาบัณฑิต

ก. ศม.บ.
ข. ศ.ม.บ.
ค. กศ.ม.
ง. ก.ศ.ม.

ข้อ 8. ข้อใดเขียนอักษรย่อผิด

ก. ผอ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ
ข. ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต
ค. ผจก. ย่อมาจาก ผู้จัดการ
ง. กท.ม. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่มารยาทการอ่านที่ดีในห้องสมุด

ก. ให้เกียรติอ้างอิงผู้เขียนเมื่อนำข้อความนั้นไปอ้างอิง
ข. อ่านออกเสียงถูกต้อง ชัดเจน
ค. จับหนังสืออ่านอย่างระมัดระวัง
ง. เลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ต่อตนเอง

ข้อ 10. ข้อใดคืออักษรที่อยู่ระหว่าง ถ และ ธ

ก. ท
ข. ด
ค. ม
ง. ล

ข้อ 11. ข้อใดเรียงคำตามหลักพจนานุกรมถูกต้อง

ก. กล่อง กลอง
ข. ปราศ ปรบ
ค. จรด จรวด
ง. ป๋า ป่า

ข้อ 12. ข้อใดคือประโยชน์ของสารานุกรม

ก. ใช้ค้นหาความหมายของคำ
ข. ใช้ค้นหาประวัติและที่มาของคำ
ค. ใช้ค้นหาคำตอบของปัญหาทั่วๆ ไป
ง. ใช้ค้นหาการเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

ข้อ 13. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง

ก. แห 1 ปาก
ข. โครงการ 5 อย่าง
ค. ช้าง 2 ตัว
ง. โรงเรียน 2 โรง

ข้อ 14. “โคคา โคล่า” เป็นคำนามชนิดใด

ก. สามานยนาม
ข. วิสามานยนาม
ค. สมุหนาม
ง. ลักษณนาม

ข้อ 15. ประโยคใดมีคำสันธานที่คล้อยตามกัน

ก. เขาชอบความลำบากหรือความสบาย
ข. เธอไม่สวยแต่ฉลาด
ค. เขาเกียจคร้านจึงทำให้เขายากจน
ง. พี่และน้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน

ข้อ 16. ข้อใดใช้บุพบทผิด

ก. พวกเรามอบดอกไม้แก่คุณครู
ข. คนเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ค. เมื่อคืนฝนตกหนัก
ง. เราต้องทำงานหนักเพื่อกินดีอยู่ดี

ข้อ 17. ข้อใดมีคำอุทาน

ก. ฉันทำตัวให้ลำบากเอง
ข. อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
ค. โอ้ว่าอนิจจาความรัก
ง. นกน้อยทำรังแต่พอตัว

ข้อ 18. กริยาข้อใดไม่ต้องมีกรรมมารับ

ก. คนขับรถประจำทาง
ข. นายพรานล่าสัตว์
ค. แม่ค้าขายข้าวแกง
ง. วันนี้อากาศดี

ข้อ 19. ข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์ทั้ง 2 คำ

ก. สูง ใหญ่
ข. ฉุน แบน
ค. แด่ สำหรับ
ง. ใกล้ เหนือ

ข้อ 20. “เพราะ” ในข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์

ก. นักร้องคนนี้ร้องเพลงเพราะมาก
ข. เขาร้องเพลงได้ดีเพราะมีผู้ฝึกสอนดี
ค. เพลงในเทปนี้เพราะมาก
ง. เพลงเพราะเนื่องจากนักร้องมีน้ำเสียงดี


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม