www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.2
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2

ชุด 2

advertisement

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีประโยคขยายบทกริยา

ก. ความซื้อสัตย์ทำให้เขาได้ดี
ข. เขามีความซื่อสัตย์เขาจึงได้ดี
ค. เขาได้ดีเพราะเขามีความซื่อสัตย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2. ข้อใดมีประโยคขยายบทกรรม

ก. แมวกัดหนูจดตาย
ข. แม่ทำกับข้าวสำหรับมื้อเย็น
ค. ฉันทำความสะอาดห้องนอนขณะที่เธอซักผ้า
ง. ตำรวจจับคนร้ายที่ลักรถจักรยานของนักเรียน

ข้อ 3. “คนไข้ไม่ยอมกินยาตามหมอสั่ง” ประโยคนี้ มีคำใดเป็นคำเชื่อม

ก. ก็
ข. ตาม
ค. เพราะ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 4. “แมวสีดำจุดขาวชอบกินปลาย่าง” ข้อใดคือส่วนขยายของประโยคนี้

ก. ชอบ
ข. สีดำ
ค. ปลาย่าง
ง. สีดำจุดขาว

ข้อ 5. การใช้คำราชาศัพท์มีคุณค่าต่อภาษาไทยในแง่ใดมากที่สุด

ก. สร้างระดับภาษา
ข. สร้างความหลากหลายทางภาษา
ค. แสดงถึงความประณีตบรรจงของภาษา
ง. แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัย

ข้อ 6.

“ครั้นพระเจ้ามณเฑียรทองแจ้งว่า เจ้าสมิง
พระรามมาแล้วก็ดีพระทัย เสด็จออกทอด
พระเนตรจึง ตรัสสรรเสริญว่า สมิง
พระรามนี้ได้ยินแต่ชื่อก็งามอยู่แล้ว และ
บัดนี้มาได้เห็นตัวเล่าก็มีลักษณะอัน
สมบูรณ์เป็นทหารงานยิ่งนัก” คำว่า ทอด
พระเนตร หมายความว่าอย่างไร

ก. พูด
ข. ดู
ค. นั่ง
ง. ยืน

ข้อ 7. คำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ใช้กับผู้ฟังระดับชั้นใด

ก. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ข. พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินี
ค. เจ้านายชั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 8. ประโยคใดใช้คำสามัญ

ก. ภรรยาของเขาพักอยู่ต่างจังหวัด
ข. สมชายซื้อโคมา 3 ตัว
ค. หัวปลีเป็นอาหารบำรุงหัวใจ
ง. สมรคลอดลูกชายเมื่อวานนี้

ข้อ 9. คำว่า “ทำวัตร” ที่ใช้กับพระสงฆ์ตรงกับคำสามัญว่าอะไร

ก. นอน
ข. สวดมนต์
ค. ศึกษาพระธรรมวินัย
ง. ปฏิบัติพระธรรมวินัย

ข้อ 10. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. สุนัขบ้านฉันตายไป ๒ ตัว
ข. ทศกัณฐ์ตายในตอนจบเรื่อง
ค. เจ้าอาวาสมรณภาพเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ง. ช้างที่เข้ามาเดินเร่ร่อนในเมืองหลวงล้ม

ข้อ 11. ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม กับบุคคล

ก. พ่อไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นที่บ้าน
ข. พระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน
ค. สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ด้วยความสงบ
ง. สมเด็จพระสังฆราชมีลายพระหัตถ์ถึงพระราชาคณะทุกจังหวัด

ข้อ 12. “ปลาร้าเป็นอาหารยอดนิยมของชาวอีสาน” คำสุภาพของคำที่ขีดเส้นใต้คืออะไร

ก. ปลาหาง
ข. ปลามัจฉะ
ค. ปลาหมัก
ง. ปลาหมักดอง

ข้อ 13. คำบอกรับที่พระสงฆ์ใช้เวลาพูดกับฆราวาส คืออะไร

ก. ครับ
ข. จ๊ะ
ค. เจริญพร
ง. นมัสการ

ข้อ 14. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย

ก. มีเสียงวรรณยุกต์
ข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้
ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา
ง. ไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำ

ข้อ 15. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ

ก. แม่ พ่อ หู
ข. เรือน ครัว ครู
ค. เขา มัน เลข
ง. ผ้า หม้อ รูป

ข้อ 16. ประโยคใดมีลักษณะเป็นภาษาไทยมากที่สุด

ก. นพพรโดยสารรถยนต์ประจำทางไปโรงเรียน
ข. มันเป็นเรื่องยากที่สุดที่โสภีและโสภาจะคืนดีกัน
ค. มิใช่เป็นการง่ายนักหรอกที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ง. โรงเรียนรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 17. ประโยคใดต่อไปนี้ ไม่มี ภาษาเขมร

ก. เมื่อวานนี้ฉันฟังเพลงบรรเลงจากวง บางกอกซิมโฟนี
ข. ตำรวจเห็นสมควรให้รื้อคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนใหม่
ค. ก่อนจะทำอะไรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ง. นักเรียนควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ

ข้อ 18. ประโยคใดมีภาษาสันสกฤตอยู่ด้วย

ก. ฉันไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเย็น
ข. ทุกวันอาทิตย์ฉันไปวิ่งออกกำลังกาย
ค. อย่าลืมปิดไฟทุกครั้งก่อนนอน
ง. มีพระห้อยคอแล้วรู้สึกเป็นสิริมงคล

ข้อ 19. ข้อใดเป็นคำภาษาจีนทั้งหมด

ก. อั้งยี่ ยี่สิบ ยี่ปั่ว
ข. เก๋ง ก๋ง ก๊ก
ค. ตื๊อ ตุน ตุ๋น
ง. เฮง จับกัง นั่งโต๊ะ

ข้อ 20. ข้อใดไม่เป็นภาษาชวา

ก. ลูกเกด คาราวาน กุหลาบ
ข. จารบี ตรา ฐานะ
ค. ราชาวดี องุ่น สนม
ง. กากี บัดกรี สักหลาด

 

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม