www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดคือความหมายของคำ

ก. หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาที่มีความหมาย
ข. เสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งอาจมี ความหมายหรือไม่มีก็ได้
ค. เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่เปล่งออกมาพร้อม ๆ กันครั้งหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2. ข้อใดคือส่วนประกอบของคำ

ก. พยางค์และเสียง
ข. ตัวอักษรและเสียง
ค. เสียงและความหมาย
ง. พยางค์และความหมาย

ข้อ 3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคำประสม

ก. เกิดจากเสียงของคำสองคำที่เหมือนกันมาประสมกัน
ข. คำมูลที่มีความหมายหลักจะอยู่ต้นคำมูลที่เป็นคำขยายจะอยู่หลัง
ค. เมื่อนำคำมูลมาประสมกันแล้ว จะเกิดความหมายใหม่ต่างกับคำมูลเดิมแต่ยังมีเค้าเดิม
ง. คำมูลที่นำมาประสมกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปจะมีความหมายอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน

ข้อ 4. ข้อใดเป็นคำประสมทั้งคู่

ก. ซุ่มซ่าม ข่าวกรอง
ข. รูปลักษณ์ ทุกขเวทนา
ค. สิ้นลม แพทย์แผนไทย
ง. มดแดง กระฉับกระเฉง

ข้อ 5. คำประสมในข้อใดเมื่ออยู่ตามลำพังใช้เป็นประโยคได้

ก. แม่บ้านกำลังทำครัว
ข. นกกินปลาบินมาแต่ไกล
ค. มดแดงทำรังอยู่บนต้นไม้
ง. รถไฟออกจากสถานีตรงเวลา

ข้อ 6. ข้อใดใช้วิธีการสร้างคำต่างจากคำอื่น

ก. ผู้พัน
ข. ผูกพัน
ค. นายพัน
ง. สองพัน

ข้อ 7. ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “คำซ้อนบางคำมีความหมายกว้างกว่าคำมูลเดิม”

ก. หน้าตา
ข. บอบบาง
ค. ข้าวปลา
ง. ใหญ่โต

ข้อ 8. ข้อใดเป็นคำซ้ำที่เกิดจากคำซ้อน

ก. คด ๆ เคี้ยว ๆ
ข. ข้าง ๆ คู ๆ
ค. ออก ๆ ห่าง ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 9. ข้อใด ไม่มีคำซ้ำ

ก. ใครใครก็ชอบของสวยสวยงามงาม
ข. เขาสนใจแต่เรื่องกินกินทั้งวันไม่รู้จักอิ่ม
ค. เพื่อนเพื่อนในห้องทุกคนเป็นกำลังใจให้เธอ
ง. อ่านหนังสือไปพลางพลางก่อนนะไม่นานฉันก็จะกลับมา

ข้อ 10. ข้อใดคือประโยคคำสั่งที่ใช้คำซ้ำ

ก. นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวตกลงไป
ข. กินไปพลาง ๆ ก่อนนะ เดี๋ยวพ่อมา
ค. อยู่ ๆ เขาก็เดินพรวดพราดออกไป
ง. ไป ๆ มา ๆ พวกเขาก็ขโมยของกันเอง


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม