www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

อ่านข้อความ แล้วตอบคำถามข้อ 1-3

“ความดีของแต่ละคนไม่สามารถวัดได้ด้วย
ไม้บรรทัดหรือชั่งด้วยกิโล แต่เราจะรู้ได้ด้วย
ใจของเราเอง”

ข้อ 1. ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด

ก. ประโยคเงื่อนไขที่ซับซ้อน
ข. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน
ค. ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน
ง. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน


ข้อ 2. ข้อความนี้มีประโยคความเดียวกี่ประโยค

ก. 2 ประโยค
ข. 3 ประโยค
ค. 4 ประโยค
ง. 5 ประโยค

ข้อ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อความนี้

ก. เป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนมีคำว่า “หรือ” เป็นสันธาน
ข. เป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนมีคำว่า“แต่” เป็นสันธาน
ค. เป็นประโยคความซ้อนที่ซับซ้อนมีคำว่า“หรือ” เป็นสันธาน
ง. เป็นประโยคเงื่อนไขที่ซับซ้อนมีคำว่า“แต่” เป็นสันธาน

ข้อ 4. ข้อใดเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อน

ก. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช บรรพชาเป็นสมณเพศที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนอุปสมบทซ้ำเป็นธรรมยุตที่วัดบวรนิเวศวิหาร

ข. พระองค์ท่านทรงคุณวุฒิเปรียญธรรม ๙ ประโยค และทรงนิพนธ์เรื่องทางพุทธศาสนาไว้มาก

ค. พระนิพนธ์ชุดแสงส่องใจทรงแจกแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเนื่องในวันประสูติเป็นประจำทุกปี

ง. พระองค์เคยเป็นพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในระหว่างทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศ

ข้อ 5. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน

ก. พระยาตากใช้เมืองจันทบุรีเป็นฐานสะสมไพร่พลยุทโธปกรณ์และเสบียงอาหารได้พร้อมแล้วก็ยกทัพทางเรือมาเข้าปากน้ำเจ้าพระยา

ข. การเดินทัพซึ่งมีกำลังพร้อมรบของพระยาตากเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพราะพม่าไม่มีกองเรือในทะเลและกองทหารตามหัวเมืองรายทางคอยขัดขวาง

ค. กองเรือของพระยาตากเคลื่อนจากปากน้ำเจ้าพระยาได้สู้รบชนะนายทองอินคนไทยซึ่งพม่าตั้งให้เป็นผู้รักษาเมืองธนบุรีภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตก

ง. ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

ข้อ 6. ข้อความตัวหนาในข้อใดไม่ใช่ตัวเงื่อนไข

ข. ผมจะยอมออกไปจากห้องนี้ ถ้าคุณบอกรักผม
ค. บริษัทจะขึ้นเงินเดือนให้ก็ต่อเมื่ออายุงานครบปีแล้ว
ง. คุณย่าจะจัดการแบ่งมรดกให้หลาน ๆหลังจากคุณปู่เสียชีวิตแล้ว

ข้อ 7. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อน

ก. โคลงโลกนิติเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะให้ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นได้จริงในชีวิตของคนทั่วไป

ข. สุภาษิตบางบทในโคลงโลกนิติมีใจความตรงกับสุภาษิตพระร่วง ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าเป็นของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ค. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศรทรงรวบรวมและชำระโคลงโลกนิติของเก่าขึ้นใหม่แล้วจารึกไว้ ณ วัดพระเชตุพนฯ

ง. เมื่ออ่านออกเสียงโคลงโลกนิติแต่ละบทดัง ๆ เป็นทำนองเสนาะจะได้รับรสทั้งเสียงและจังหวะของคำมากยิ่งขึ้นกว่าการอ่านในใจ

ข้อ 8. ข้อใดใช้คำสื่อความหมายได้ถูกต้อง

ก. เขาชม้ายตาไปทางเธอด้วยความสนใจ
ข. อากาศร้อนทีไรน้องต้องชักตาเหลือบทุกที
ค. ยิ่งไกลหนทางข้างหน้าก็ยิ่งคดโกง ต้องขับรถอย่างระมัดระวัง
ง. เขาชม้อยหน้าหนีแกล้งไม่สนใจเพื่อนที่เดินใกล้เข้ามา

ข้อ 9. “ช่วงเวลาเช้าและเย็นควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ถนนสีลม เพราะการจราจร ”ควรเติมคำใดในช่องว่างจึงจะเหมาะสม

ก. แออัด
ข. คับคั่ง
ค. หนาแน่น
ง. พลุกพล่าน

ข้อ 10. “คุณยายชอบทำทองหยอด ฝอยทองเม็ดขนุน ข้าวเหนียวเปียก สังขยา ใส่บาตรอยู่เสมอ ๆ” ประโยคนี้บกพร่องในเรื่องใด

ก. ใช้คำซ้ำซาก
ข. ใช้คำกำกวม
ค. ใช้คำฟุ่มเฟือย
ง. ใช้คำผิดหน้าที่


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม