www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “ไผทของไทยทุกส่วน”คำที่พิมพ์ตัวหนามาจากภาษาใด

ก. ภาษาชวา
ข. ภาษาเขมร
ค. ภาษาบาลี
ง. ภาษาสันสกฤต

ข้อ 2. “ฤดูที่แตกต่าง”คำที่พิมพ์ตัวหนามาจากภาษาใด

ก. ภาษาชวา
ข. ภาษาเขมร
ค. ภาษาบาลี
ง. ภาษาสันสกฤต

ข้อ 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่ตายแล้ว
ข. ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตต่างก็เป็นภาษาของอินเดียโบราณ
ค. คนไทยยกย่องคำในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตว่าเป็นคำสูงเพราะเป็นคำที่ใช้ทางศาสนา
ง. เสียงพยัญชนะในภาษาบาลีมีมากกว่าภาษาสันสกฤต เพราะภาษาบาลีมีพยัญชนะ ศ ษ เพิ่มจากพยัญชนะภาษาสันสกฤต

ข้อ 4. “ภาษาบาลีมีตัวสะกดและตัวตามที่เป็นหลักแน่นอน” คำในข้อใดสนับสนุนข้อความนี้

ก. รักษา อาชญา อัคนี
ข. เจตนา กังขา ชิวหา
ค. หัตถี นิมนต์ สงสาร
ง. บัลลังก์ หัสดิน มัธยม

ข้อ 5. ข้อใดเป็นภาษาจีนทั้งสองคำ

ก. ตุน ครุฑ
ข. หวย เสิร์ฟ
ค. กระจูด เก้าอี้
ง. หุ้น เย็นตาโฟ

ข้อ 6. ประโยคในข้อใดใช้คำ ผิด ความหมาย

ก. ตั้งฉ่ายยี่ห้อนี้อร่อยดี
ข. ฉันกินอิ่มตื้อจนเดินไม่ไหว
ค. เข่งปลาทูนั่นดูแล้วสานไม่ยากเลย
ง. เขาง่วนอยู่กับการปลูกต้นไม้ทั้งวัน

ข้อ 7. “ชาย มีนิ้วมือข้างละ 7 นิ้ว” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. พิสดาร
ข. อัจฉริยะ
ค. ประหลาด
ง. มหัศจรรย์

ข้อ 8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะการฟัง

ก. เป็นกระบวนการต่างกับการได้ยิน
ข. เป็นทักษะที่ฝึกฝนให้เพิ่มพูนขึ้นได้
ค. เป็นกระบวนการทางสมองอย่างเดียว
ง. มีความสัมพันธ์ควบคู่กับกิริยามารยาท

ข้อ 9. การฟังในลักษณะใด ไม่ตรงกับ หัวใจนักปราชญ์

ก. ฟังแล้วนำไปเล่าขยายความ
ข. ฟังแล้วใช้ความคิดพิจารณาเรื่องที่ฟัง
ค. ฟังแล้วถามเรื่องที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง
ง. ฟังแล้วจดบันทึกสาระสำคัญของเรื่อง

ข้อ 10. บคุ คลในข้อใดไม่ได้ นำหลักการฟังที่ดีมาใช้

ก. เล็กหัวเราะเมื่อวิทยากรพูดเรื่องตลก
ข. หนึ่งวิ่งไปหาสองเมื่อวิทยากรสั่งให้จับคู่กับเพื่อน
ค. หนูหน้าบึ้งเมื่อวิทยากรแสดงความคิดเห็นต่างจากตน
ง. อ้อ ซักถามวิทยากรเพิ่มเติมเมื่อวิทยากรหมดเรื่องที่จะพูด


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม