www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.4

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. คำที่อยู่ในเครื่องหมาย " " ข้อใดออกเสียงหนักกว่าข้ออื่น

ก. "เขา" เชิญเพื่อนๆ มาร่วมงานวันเกิดของเขา
ข. ใครหยิบกระเป๋าของ"เขา"ไป
ค. "เขา"ลูกนี้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง
ง. เธอบอกให้"เขา"รอเธอประมาณ 2 ชั่วโมง

ข้อ 2. ข้อใดใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง

ก. ก๋งชอบรับประทานบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง
ข. ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกร้านนี้อร่อยมาก
ค. แม่ตั้งกระทะบนเตาอั้งโล่เพื่อทำเต้าหู้ทรงเครื่อง
ง. เถ้าแก่หยิบปุ๊งกี้มาโกยดินที่กองอยู่หน้าบ้าน

ข้อ 3. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น

ก. ความสามัคคีเป็นคุณธรรมอันสำคัญยิ่งที่ทุกคนในชาติพึงมี
ข. การปรุงอาหารเป็นศาสตร์และศิลป์ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆ
ค. คนฝรั่งชื่นชอบผลงานแกะสลักผักผลไม้ของคนไทย
ง. กิจกรรมร้องเล่นเต้นระบำเป็นงานระดมทุนจากกลุ่มคนดัง

ข้อ 4. ข้อใดไม่ได้แสดงถึงสาเหตุของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจหรือการค้า

ก. เดือนนี้เขาได้รับค่าคอมมิชชันมากกว่าทุกคนในบริษัท
ข. รับประทานอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมไปชำระเงินที่แคชเชียร์นะ
ค. ปีนี้บริษัทไม่มีผลกำไรจึงไม่จ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน
ง. ทางมหาวิยาลัยจัดเตรียมห้องละหมาดไว้สำหรับนักศึกษาอิสลาม

ข้อ 5. ข้อใดไม่จัดเป็นการสื่อสาร

ก. สมศรียกมือไหว้คุณป้าที่แวะมาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ
ข. พ่อสั่งให้สุนัขตัวโปรดคาบของเล่นมาให้พ่อ
ค. ครูสั่งให้นักเรียนทำรายงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง. วิทยาเขียนรายการสินค้าที่ต้องการให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัท

ข้อ 6. “วสันต์ชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการครูอาสาพัฒนาชนบท โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนไปสอนหนังสือเด็กชาวเขาทางภาคเหนือ กิจกรรมนี้เพื่อนๆ ของวสันต์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ผู้ส่งสารคือวสันต์และเพื่อนๆ
ข. ผู้รับสารคือเพื่อนๆ ของวสันต์
ค. สื่อคือเสียงพูด
ง. การสื่อสารครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล

ข้อ 7. ข้อใดจัดเป็นสื่อเฉพาะกิจ

ก. บุรุษไปรษณีย์
ข. การสาธิตทำกระดาษสา
ค. สัญญาณไฟจราจร
ง. การปรบมือ

ข้อ 8. “สุกิจเป็นตัวแทนกลุ่มกล่าวขอบคุณวิทยากร สวัสดิ์จึงรับอาสาเขียนต้นร่างให้สุกิจกล่าว แต่ปากกาที่เขาใช้เขียนนั้นเส้นขาดเป็นช่วงๆ เมื่อสุกิจออกไปกล่าวเขาจึงพูดสะดุดเพราะอ่านข้อความบางตอนไม่ออก”

จากสถานการณ์ดังกล่าวอุปสรรคการสื่อสารน่าจะเกิดจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด

ก. สาร
ข. สื่อ
ค. ผู้ส่งสาร
ง. ผู้รับสาร

ข้อ 9. “คุณย่าให้มรดก..................หลานทุกคนอย่างเสมอภาค” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. ต่อ
ข. กับ
ค. แก่
ง. ใน

ข้อ 10. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง

ก. กล้วยหอมที่ซื้อมาสุกหง่อมไม่น่าทานเลย
ข. แม่ค้าขายผักแถวบ้านปากคอจัดจ้านมาก
ค. เด็กเล็กๆ ชอบร้องไห้โยเยกวนใจพ่อแม่
ง. เรามีศาสนาเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ

ข้อ 11. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง

ก. ตำรวจยิงโจรดับ ๒ ศพ
ข. โยกย้าย ๓ ตำรวจคดีทุจริตรับสินบน
ค. กระเบื้องในห้องน้ำแตก ๒ แผ่น
ง. ด่านเจดีย์ ๓ องค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ข้อ 12. ข้อความต่อไปนี้บกพร่องอย่างไร

“เขาเห็นศพคนตายบนถนนเข้าหมู่บ้านมากมายหลายศพ”

1. ใช้คำที่มีความหมายคลุมเครือ
2. ใช้คำฟุ่มเฟือย
3. ใช้คำขยายไม่ถูกที่
4. ใช้คำผิดความหมาย

ก. ข้อ ก และข้อ ง
ข. ข้อ ข และข้อ ค
ค. ข้อ ค และข้อ ง
ง. ข้อ ก และข้อ ค

ข้อ 13. “วันนี้เป็นวันชิลล์ๆ ของฉัน อย่ามาทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดเลยนะ” คำที่ขีดเส้นใต้แปลความหมายตรงกับข้อใด

ก. วันหยุด
ข. วันดีๆ
ค. วันสำคัญ
ง. วันสบายๆ

ข้อ 14. “ใครๆ ก็รู้ว่าสุนีย์เป็นคนทำความผิดครั้งนี้ แต่สุนีย์ก็ยังแอ๊บแบ๊วเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น” คำที่ขีดเส้นใต้แปลความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ทำนิสัยเหมือนเด็ก
ข. ทำกิริยาเหมือนเด็กวัยรุ่น
ค. ทำท่าทางไร้เดียงสา
ง. ทำหน้าตาให้น่าสงสาร

ข้อ 15. ข้อใดตีความบทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

บรรพชิตกายซูบไซร้ ดูงาม
จตุบาทอ้วนรูปทราม รักเลี้ยง
ชายชาญวิชางาม เป็นสง่า
หญิงสู่สามีเคี้ยง คู่ความดูงาม

ก. พระภิกษุควรจำศีลภาวนานั่งสมาธิ ไม่ควรฉันแล้วก็จำวัดจนร่างกายสมบูรณ์
ข. สัตว์สี่เท้าไม่ควรเลี้ยงไว้โดยเฉพาะสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนน่าเกลียด
ค. ผู้ชายงามสง่า ที่การเป็นผู้มีวิชาความรู้ดี
ง. ผู้หญิงจะงามจริงก็ต้องเป็นคนที่รักสามี ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีทุกเมื่อ

ข้อ 16. ข้อใดตีความสำนวนได้ถูกต้อง

ก. กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย หมายถึง มีชีวิตอยู่อย่างสบาย
ข. ขนทรายเข้าวัด หมายถึง หาประโยชน์ให้ตัวเองโดยอ้างว่าทำเพื่อส่วนรวม
ค. ไกลปืนเที่ยง หมายถึง ทำตามอย่างผู้อื่นโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
ง. ก้นหม้อยังไม่ทันดำ หมายถึง ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว

ข้อ 17. จากบทประพันธ์นี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

“ยุคข้าวยากหมากแพงโจรแรงร้าย คนจนตายกับตายสุดหน่ายหนี
ต้องทนทุกข์รุกโรมโหมทั้งปี พวกเศรษฐีสุขดีเพราะมีเงิน”

ก. ภาวะข้าวยากหมากแพงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ข. ภาวะข้าวยากหมากแพงส่งผลกระทบต่อคนยากจนมากกว่าคนร่ำรวย
ค. คนยากจนต้องทนทุกข์กับปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวมาโดยตลอด
ง. ผู้ประกอบการเป็นคนร่ำรวยและเอาเปรียบคนจนด้วยการขึ้นราคาสินค้า

ข้อ 18. ข้อใดไม่ใช่จดหมายธุรกิจ

ก. จดหมายตอบแบบสอบถาม
ข. จดหมายโฆษณาสินค้า
ค. จดหมายนัดหมาย
ง. จดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ 19. ข้อใดไม่ต้องระบุในจดหมายสมัครงาน

ก. ผู้รับรอง
ข. สถานภาพ
ค. งานอดิเรก
ง. ประสบการณ์ทำงาน

ข้อ 20. ชื่อในข้อใดสัมพันธ์กับข้อความต่อไปนี้มากที่สุด

นับเป็นความผูกพันที่สืบสานผ่านกาลเวลามาช้านานจนเกิดเป็นแหล่งอารยธรรมที่สะท้อนภาพของวิถีความ เป็นอยู่ของคนไทยได้อย่างชัดเจน ชีวิตที่ดำเนินควบคู่ไปกับสายน้ำเปรียบเสมือนการเดินทางที่พึ่งพาอาศัยกันและกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หากแต่ทุกวันนี้สถานการณ์ของแหล่งน้ำทั่วประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรม จนเกิดเป็นผลกระทบขนานใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศ รัฐต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ไปกับการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ก. การพัฒนาแหล่งน้ำ
ข. คนไทยกับสายน้ำ
ค. วิถีแห่งความผูกพัน
ง. การฟื้นฟูแหล่งน้ำ


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม