www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อความคู่ใดเมื่อเปลี่ยนการเรียงลำดับคำแล้วความหมายเปลี่ยนไป

ก. 1. กรุงเทพฯ ไม่ใช่เมืองสวรรค์อย่างที่หลายคนเข้าใจ
2. เมืองสวรรค์ไม่ใช่กรุงเทพฯ อย่างที่หลายคนเข้าใจ
ข. 1. วิตามินรวมที่ร่างกายขาดไปทำให้ไม่แข็งแรง
2. ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้วิตามินรวมขาดไป
ค. 1. นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. กิจกรรมเข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาร่วมกันจัด
ง. 1. อย่านั่งก้มหลังเขียนหนังสือ ดูแล้วบุคลิกไม่ดี
2. ก้มหลังเขียนหนังสือ ดูแล้วบุคลิกไม่ดี อย่านั่ง

ข้อ 2. การเชื่อมประโยคในข้อใดทำให้ประโยคหน้าและประโยคหลังไม่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ก. เพราะมีหลักฐานยืนยันแน่นอน เขาจึงถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต
ข. มัวแต่หาของอยู่นั่นแหละ เลยไม่ได้ไปสวนสยามอย่างที่นึกไว้
ค. คนที่เก่งเลขมักจะเก่งฟิสิกส์ รวมทั้งเคมีด้วย
ง. เธอสวยและฉลาดจึงได้ตำแหน่งนางสาวไทย

ข้อ 3. “มะเร็งไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม แต่คนที่มีพ่อหรือแม่เป็นมะเร็งก็อาจเป็นได้เหมือนกัน เพราะมีความคล้ายของลักษณะเนื้อเยื่อ” ข้อใดอธิบายความหมายของข้อความนี้ถูกต้อง

ก. พ่อหรือแม่เป็นมะเร็ง ลูกก็อาจเป็นได้ เพราะลักษณะทางเนื้อเยื่อคล้ายกัน แม้จะไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมก็ตาม

ข. พ่อหรือแม่เป็นมะเร็ง ลูกอาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าจะมีลักษณะเนื้อเยื่อคล้ายกันเพราะไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม

ค. พันธุกรรมไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของโรคมะเร็ง แต่ถ้าพ่อหรือแม่มีเนื้อเยื่อคล้ายกับลูก ลูกก็อาจเป็นมะเร็งได้

ง. ลักษณะเนื้อเยื่อที่คล้ายกันระหว่างสายเลือด อาจทำให้ลูกเป็นมะเร็งเหมือนพ่อแม่ แม้ว่าเนื้อเยื่อจะไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมก็ตาม

ข้อ 4. ประโยคใดมีส่วนประกอบเหมือนประโยค “น้องสาวคนสุดท้องรักอาชีพครูมาก”

ก. จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเก่าแก่ทางภาคเหนือ
ข. สาวชุดสีแดงอยู่ประเทศอังกฤษนานมาก
ค. บ้านของคุณยายมีต้นไม้ใหญ่ขนาด ๓ คนโอบ
ง. แว่นกันแดดมีหลายสีหลายราคา

ข้อ 5. การโฆษณาบริการในข้อใดมีการโน้มน้าวใจแฝงอยู่ด้วย

ก. คลินิกยิ้มสวย
รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์
เงินเดือน 10,000 บาท + ที่พัก
โทร 0-3336-6541

ข. ครัวบานชื่น
บริการอาหารไทยใน-นอกสถานที่รสชาติ
ดั้งเดิมแบบชาววัง
โทร 0-2345-6000

ค. รายได้เสริม
คู่กับงานประจำ
เริ่มต้น 2-3 ชม./วัน
ทำงานที่บ้านด้วย Internet
โทร 0-5222-8888

ง. โรงเรียนอนุบาลรักลูก
รับสมัครครูพี่เลี้ยง
เพศหญิง ม.6
รักการสอนเด็ก
โทร 0-8925-3144

ข้อ 6. โฆษณาในข้อใดห่วงใยเรื่องสุขภาพ

ก. ผักสดปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ข. กาแฟหนึ่งถ้วย ช่วยให้ร่างกายสดชื่น
ค. เพราะผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาติต้องขอบคุณโอเลย์
ง. คาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่

ข้อ 7. โฆษณาใดมีความงามด้านวรรณศิลป์

ก. กระเบื้องไตรลอนแค่เห็นก็เกรงใจ
ข. เสน่ห์ของติ๊กอยู่ที่ลมหายใจ
ค. ชาลิปตันแค่จิบก็อารมณ์ดี
ง. แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่อาจอนุมานได้ว่าเป็นคุณสมบัติของน้ำพรุนสกัดตามบทโฆษณาต่อไปนี้

สาวน้อยเพรียวบาง รอยยิ้มสดใส
ผิวพรรณผุดผ่อง คนนี้
ดื่มน้ำพรุนสกัดแสงดาวเป็นประจำ

ก. มีรสชาติดี
ข. เหมาะแก่คนรุ่นใหม่
ค. มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ง. เหมาะแก่สตรี

ข้อ 9. ๙. ข้อความต่อไปนี้ มีกลวิธีโน้มน้าวใจตามข้อใด

รีสอร์ทหรูท่ามกลางแมกไม้ร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ โอบล้อมด้วยขุนเขา เหมาะแก่การพักผ่อนทุกโอกาส รับรองคุณภาพด้วยรางวัลรีสอร์ทดีเด่น 5 ปีซ้อน

ก. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของผู้รับสาร
ค. นำเสนอจุดเด่นของสินค้า
ง. ใช้คำเร้าอารมณ์

ข้อ 10. โคลงกลอนของครูเทพถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกวีนิพนธ์สมัยใหม่เนื่องจากลักษณะเด่นในข้อใด

ก. การเลือกสรรถ้อยคำที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีการนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้
ข. การเสนอความคิดเห็นและการแสดงทัศนะเกี่ยวกับสังคม
ค. การเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างตรงไปตรงมา
ง. แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่แปลกใหม่

ข้อ 11. ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้ความจำเสื่อมถอยได้

ก. จดและจำไปพร้อมกัน
ข. จำมากเกินความจำเป็น
ค. จำแต่สิ่งที่ไม่ควรจำ
ง. ไม่ค่อยใช้ความจำ

ข้อ 12. ข้อใดคือคุณลักษณะของนักปราชญ์ที่กล่าวถึงในเรื่องความจำ

ก. จำแม่นและขยัน
ข. จำแม่นและรอบคอบ
ค. จำแม่นและฉลาด
ง. จำแม่นและใฝ่รู้

ข้อ 13. “อุตสาหะตระตรากตระตรำเตร็ดเตร่หาผลาผลไม้” ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาเป็นการเล่นคำแบบใด

ก. สะบัดสะบิ้ง
ข. เล่นเสียงวรรณยุกต์
ค. เล่นคำพ้องเสียง
ง. เล่นคำซ้ำ

ข้อ 14. “สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน” คำประพันธ์นี้มีเสียงเสนาะที่เกิดจากข้อใด

ก. สัมผัสพยัญชนะ
ข. เล่นเสียงสระ
ค. เล่นคำ
ง. สัทพจน์

ข้อ 15. “น้ำเอ๋ยเคยมาเปี่ยมชอบเป็นไรจึ่งขอดข้นลงขุ่นหมอง” พระนางมัทรีตรัสข้อความนี้ด้วยน้ำเสียงใด

ก. ดูหมิ่น
ข. เสียดสี
ค. ตัดพ้อ
ง. ประชดประชัน

ข้อ 16. “อุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนำยังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้ำให้เวทนา” คำที่พิมพ์ตัวหนาหมายถึงใคร

ก. ชูชก
ข. พระเวสสันดร
ค. พระนางมัทรี
ง. พระชาลี พระกัณหา

ข้อ 17. “สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสำเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด”

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์นี้

ก. ให้อารมณ์โศกสลด
ข. เล่นคำว่าสุดได้อย่างคมคาย
ค. แสดงให้เห็นว่าพระนางมัทรีทรงทุ่มเทเพื่อตามหาสองกุมาร
ง. พระนางมัทรีทรงตัดพ้อสองกุมารอย่างน่าเวทนา

ข้อ 18. ข้อใดจัดเป็นหลักการย่อความที่ถูกต้องที่สุด

ก. อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาของผู้ย่อเอง
ข. อ่านแล้วขีดเส้นใต้ใจความสำคัญของเรื่องแต่ละย่อหน้า
ค. อ่านทีละย่อหน้าถ้ามีคำราชาศัพท์ให้แปลเสียก่อน
ง. นำข้อความที่เลือกแล้วว่าสำคัญมาเขียนติดกันจนจบเรื่อง

ข้อ 19. ข้อใดไม่ใช่หลักการย่อความ

ก. เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑, ๒ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ หรือเอ่ยนามของบุคคลนั้น
ข. ถ้าเรียงความไม่มีชื่อเรื่องให้ผู้ย่อตั้งชื่อเรื่องนั้นเอง
ค. ย่อบทร้อยกรองให้ย่อตามลักษณะของบทร้อยกรองนั้นๆ
ง. ไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ และไม่ย่อคำโดยใช้อักษรย่อหรือคำย่อ

ข้อ 20. “ประเทศไทยแดนสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยใฝ่ฝันว่าจะได้มาเยือน” ข้อใดคือใจความสำคัญของประโยคข้างต้น

ก. ประเทศไทยคือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันว่าจะได้มาเยือน
ข. ประเทศไทยคือแดนสวรรค์ของคนทุกคน
ค. ประเทศไทยเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
ง. ประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม