www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.6

ชุด 1


advertisement

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้

โลกมีลักษณะคล้าย หนังสือ
อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้
เริ่มท่องเที่ยวนั่นคือ เริ่มอ่าน
เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เรื่องรู้ต่างกัน

ก. ส่งเสริมให้รักการอ่าน
ข. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
ค. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว
ง. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ข้อ 2. “ในการทำอะไรลงไปควรทำด้วยปัญญา อย่าทำไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหา ถ้าเป็นคนที่ศึกษาก็ศึกษาด้วยรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ว่ามันเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ถ้าประกอบการงานก็ต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำและทำให้ดีที่สุดด้วยความเยือกเย็น ถ้าทำด้วยอำนาจปัญญาควบคุมอยู่จะไม่ใจร้อนเลย”

ใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด

ก. ควรทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญา
ข. ควรมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ค. ควรใช้ปัญญาจะได้ใจเย็น
ง. กิเลสตัณหาทำให้ใจร้อน

ข้อ 3. “ความรู้สึกชอบกับรู้สึกชัง ถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน ความชอบทำให้ใจฟู ความชังทำให้ใจแฟบ การดีใจ และเสียใจ เป็นการทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากัน ทำให้เกิดหวั่นไหวทางจิตเท่ากันเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตน” การอธิบายชนิดนี้จัดอยู่ในรูปแบบใด

ก. ตีความ
ข. วิเคราะห์
ค. สังเคราะห์
ง. ประเมินค่า

ข้อ 4. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ความตายเป็นเพียงการเดินทาง ไปสู่บ้านหลังใหม่ไม่มีใครเคย “ตาย” ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใด ที่เรายังระลึกถึง คนที่เรารักก็ยังคง “มีชีวิต” อยู่ตราบนั้น ไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลา

ก. ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ
ข. การตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
ค. ผู้ตายยังคงอยู่ในใจของผู้ที่รักเขา
ง. ผู้ตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 5

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น “ธาตุแท้ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น เอาจริงก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง จะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริง ๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้”


ข้อ 5. ข้อใดอนุมานได้ว่าเป็นความคิดของผู้เขียน
ก. หญิงเก่งกว่าชายทางด้านบทบาททางสังคม
ข. ผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายเพราะมีหน้าที่และบทบาทต่างกัน
ค. หญิงชายมีความรู้สึกและพฤติกรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ง. โดยแท้จริงแล้วผู้หญิงก็เป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง

ข้อ 6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งบทประพันธ์ต่อไปนี้
บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ
บ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกรา
ขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่า
พวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา เมืองนี้นักศึกษาไม่ยอมโต

ก. ต้องการให้นักศึกษาพัฒนาประเทศ
ข. ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ค. ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง
ง. ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต

ข้อ 7. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความของผู้เขียน

ก. มนุษย์คือปุถุชนมีทั้งดีและเลวปนกัน
ข. คนดีบางคนอาจจะไม่ใช่คนดีที่แท้จริง
ค. มนุษย์อาจมีทั้งความดีและความเลวอยู่ในตัว
ง. คนเรามีโอกาสทำความเลวได้มากกว่าทำความดี

ข้อ 8. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของข้อความนี้

“เหนือบรรพตสดใสน่าใหลหลง กวีลงสรงสนานในธารศิลป์
โปรยสุคนธ์ปนมาในวาริน อบอวลกลิ่นหอมกรุ่นถึงรุ่นเรา
ใครได้ลงสรงสนานในธารนี้ คงชีวีกี่กัปไม่อับเฉา
กลิ่นกล่อมโลกโศกสร่างลงบางเบา เชิญรับเอาอายสุคันธ์ทั่วกันเอย”

ก. ชีวิตกับบทกวี
ข. อิทธิพลของงานกวี
ค. อานุภาพของงานศิลป์
ง. ความรื่นรมย์ของมวลกวี

ข้อ 9. ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด

“เมื่อเมืองคนคั่งคับด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยค่าเหมือนกรวดหิน
เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”

ก. โกรธแค้น
ข. สมเพช
ค. ท้อแท้
ง. อนาถใจ

อ่านบทเพลงต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 10-11

เพลง ดอกหญ้าในป่าปูน

“หัวใจติดดินสวมกางเกงยีนส์เก่า ๆ ใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้า กอดกระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อ หลังจากเรียนจบม.ปลาย ลาทุ่งดอกคูนไสว ไปอาศัยชายคาป่าปูน เอาแรงเป็นทุน แลกกับเงินเดือนต่ำ ๆ เก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำ ก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุน ใช้ความอดทนเติมทุน ให้ยืนสู้ไหวทุกวัน อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดิน เป็นผู้รับใช้จนชิน หูได้ยินแต่คำสั่งงาน แต่ยังยิ้มได้ หัวใจเหมือนดอกหญ้าบาน ถึงอยู่ในที่ต่ำชั้นแต่ก็บานได้ทุกเวลา หัวใจติดดินสวมกางเกงยีนส์เก่า ๆ ใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้า แต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียบจบชั้นที่เฝ้ารอมา จะสวมมงกุฎดอกหญ้า ถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเรา”


ข้อ 10. คำว่า ดอกหญ้าในป่าปูน มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. หญิงสาวโรงงาน
ข. ผู้หญิงทำงานตอนกลางคืน
ค. ผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นคนรับใช้
ง. หญิงสาวต่างจังหวัดทำงานในเมืองหลวง

ข้อ 11. เนื้อหาของเพลงนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นสิ่งใด

ก. ชีวิตของผู้หญิงในเมืองกรุง
ข. การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างแต่ก็ยังทนได้
ค. ถึงแม้จะยากจนก็อาจจะเรียบจบระดับปริญญาได้
ง. ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความพยายามต่อสู้อุปสรรคเพื่อความสำเร็จ

ข้อ 12. ชายคนหนึ่งนั่งดื่มเหล้าทั้งวัน พร่ำพูดแต่คำว่า.............จน เครียด กินเหล้า จน เครียด กินเหล้า จน เครียด
กินเหล้า...........เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นเข้าพรรษานี้..........

จากโฆษณานี้นักเรียนคิดว่าข้อใดคือปัญหาสำคัญของชายคนนี้

ก. เหล้า
ข. ความจน
ค. ความเครียด
ง. เลิกเหล้าไม่ได้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 13-14

1. สิ่งนั้นคือความรักของผู้คน
2. คนเราอาจขึ้นสู่ความสำเร็จได้ด้วยความสามารถ
3. แต่จะอยู่ได้นานมั่นคงและมีความสุขก็ต้องมีมือวิเศษโอบอุ้ม
4. ความรักจะเกิดได้ต่อเมื่อมีบุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ ภายในล้ำเลิศ พฤติกรรมมีเสน่ห์

ข้อ 13. จงเรียงลำดับข้อความให้เหมาะสม

ก. 1 2 3 4
ข. 2 3 4 1
ค. 2 3 1 4
ง. 4 2 3 1

ข้อ 14. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

ก. ความสำเร็จเกิดจากความสามารถ
ข. ความรักบันดาลให้เกิดความสำเร็จ
ค. คนเราจะสำเร็จได้ต้องมีคนมาช่วยเหลือ
ง. ความสำเร็จที่มั่นคงและทำให้มีความสุขเกิดจากความรัก

ข้อ 15. “คนเราถึงจะเป็นใหญ่ปานใดก็ดี ยังคงมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่า ซึ่งถ้าเป็นผู้มีความคิดชอบก็จะต้องเคารพนับถือ แม้พระบรมศาสดาที่เรานิยมว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งปวง ก็ยังทรงแสดงคารวะต่อพระธรรม”

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้เขียน

ก. มีคุณธรรม
ข. อ่อนน้อมถ่อมตน
ค. มีความคิดเฉียบคม
ง. มีความรู้ทางวิชาการสูง

ข้อ 16. ในข้อความต่อไปนี้ “หัวใจของธุรกิจนี้” มีความหมายตามข้อใด

“หัวใจของธุรกิจนี้แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศบ้าง ขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางบ้าง ส่วนเราต้องยืนหยัดให้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม”

ก. ความมั่นคงขององค์กร
ข. คุณภาพของสินค้า
ค. ความมีสัมพันธภาพที่ดี
ง. การเติบโตของธุรกิจ

ข้อ 17. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

“การไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายขาดพลังงาน และจะมีผลต่อการเรียนรู้และความจำ เพราะสารอาหารหลักที่ให้พลังงานคือกลูโคสจากอาหาร ดังนั้นการกินอาหารเช้าจึงทำให้สมองทำงานได้ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียน จะช่วยให้มีสมาธิในการเรียน”

ก. ผู้ใหญ่อาจงดอาหารเช้าได้เพราะไม่ได้อยู่ในวัยเรียน
ข. อาหารเช้ามีประโยชน์เพราะทำให้ร่างกายได้รับพลังงาน
ค. ทุกคนควรกินอาหารเช้าเพราะจะช่วยการทำงานของสมอง
ง. นักเรียนควรกินอาหารเช้าเพราะจะช่วยให้เรียนหนังสือได้ดีขึ้น

ข้อ 18. ข้อใดไม่มีน้ำเสียงประชด
ก. หม่อมฉันมิบังอาจนั่งร่วมบัลลังก์อาสน์กับสมเด็จพระอัยกาได้ เพราะหม่อมฉันเป็นเพียงสามัญชน

ข. ถึงพี่จะรุ่งเรืองไปเบื้องหน้า ก็ไม่พึ่งวาสนาอย่าอวดอ้าง ดีแต่จะมาพานรานทางไม่อดสูใจบ้างหรืออย่างไร

ค. จึงออกมาว่ากับลูกสาว ช่างทำความงามฉาวอีคนชั่ว เสียยศเสียศักดิ์ไม่รัก ตัวเลือกผัวได้เงาะเห็นเหมาะใจ

ง. อันผัวพี่ดีเหลือเป็นเนื้อหน่อ เห็นต่อจะบุญหนักศักดิ์ใหญ่ รูปร่างน้อยจ้อยอร่อยใจ จงกอดไว้เถิดค่ะ อย่าละวาง

ข้อ 19. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้

ขวานไทยไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย แขก จีน ฝรั่งที่เกิดเมืองไทยใต้ร่มบรมโพธิสมภาร พระเจ้าอยู่หัว พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

ก. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี
ข. กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง
ค.. ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ง. คนไทยควรมีจิตสำนึกและรักความเป็นไทย

ข้อ 20. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด

ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกา บินไปมายังให้ความสบายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ

ก. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรของโลก
ข. ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ
ค. ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
ง. ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม