www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

ชุด 3

advertisement

เลือกคำตอบ
ข้อ 1. ข้อใดใช้คำว่า ปรองดอง ถูกต้อง

ก. พี่น้องควรปรองดองกัน
ข. แม่ปรองดองมะม่วง
ค. ทุกคนปรองดองค่าใช้จ่ายในบ้าน
ข้อ 2. คำในข้อใดเติมสระ -ุ แล้วมีความหมาย

ก. น้ำพ
ข. ต้ยา
ค. สาค

ข้อ 3. คำสระ - ิ ข้อใดไม่มีลักษณะสีขาว

ก. กะทิ
ข. กะปิ
ค. มะลิ

ข้อ 4. “นักเรียนไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีเสียง__________” ควรเติมคำใดในช่องว่าง

ก. คึกคัก
ข. พิลึก
ค. อึกทึก
ข้อ 5. “พี่ไกวเปลน้อง” ไม่มีสระในข้อใด

ก. -อ
ข. เ-า
ค. ไ-

ข้อ 6. ข้อใดสะกดคำไม่ถูกต้อง

ก. เหลวใหล
ข. สะใภ้
ค. ผู้ใหญ่

ข้อ 7. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับสระ ไ- และสระ ใ- ถูกต้อง

ก. ออกเสียงยาว
ข. มีตัวสะกดได้หลายตัว
ค. อยู่หน้าพยัญชนะต้นเท่านั้น

ข้อ 8. คำที่มีสระ - ืิ ในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า แห้งแล้ง

ก. ชุ่มชื้น
ข. ชื่นใจ
ค. บานชื่น

ข้อ 9. ข้อใดไม่ได้หมายถึงชื่ออาหาร

ก. ส้มตำ
ข. ต้มยำ
ค. จ้ำม่ำ
ข้อ 10. ข้อใดไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหว

ก. หัวเข่า
ข. หมาเห่า
ค. เป่าปี่

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม