www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ใครมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเห็นคุณค่าในตนเอง

ก. ต้นกินอาหารหมักดองเสมอ
ข. แตงอาบน้ำทุกวัน
ค. เต้ยชกเพื่อนที่พูดล้อเลียน
ง. น้องเดียตื่นสายทุกวัน

ข้อ 2. ใครปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ถูกต้อง

ก. ทิพย์พูดจาสุภาพกับเพื่อน
ข. ทัยข่มขู่เพื่อนที่อ่อนแอกว่า
ค. ทองพูดขอเงินจากเพื่อนที่รวย
ง. โอ๋เอ๋ชอบแย่งขนมจากเพื่อนทุกวัน

ข้อ 3. ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่ไม่มีความสุข

ก. สมาชิกในบ้านเจ็บป่วยบ่อย
ข. สมาชิกในบ้านปฏิบัติตามหน้าที่
ค. สมาชิกในบ้านพูดคุยกันทุกวัน
ง. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พ่อแม่ชอบพาน้องอุ๋งอิงไปเที่ยวสวนสัตว์ทุกครั้ง

ข้อ 4. ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่อาจทำให้ลูกเป็นเด็กก้าวร้าว

ก. พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
ข. พ่อแม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
ค. พ่อแม่ทะเลาะกันเสมอ
ง. พ่อแม่สอนหนังสือให้ลูกก่อนนอนทุกวัน

ข้อ 5. ถ้าพ่อแม่ทำโทษนักเรียนที่แกล้งน้อง นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. โกรธพ่อแม่และไม่พูดด้วย
ข. ยอมรับผิดและขอโทษน้อง
ค. ไปแจ้งตำรวจว่าพ่อแม่ทำทารุณ
ง. วิ่งหนีไม่ยอมให้ทำโทษ

ข้อ 6. ถ้าเพื่อนลืมทำการบ้านมาส่งครู นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. บอกให้เพื่อนโดดเรียน
ข. บอกให้เพื่อนบอกความจริงกับครู
ค. รีบให้เพื่อนลอกการบ้านของนักเรียน
ง. ให้เพื่อลอกการบ้าน

ข้อ 7. การพูดนินทา จะทำให้เกิดผลเสียอย่างไร

ก. ไม่มีใครอยากคบด้วย
ข. ทำให้พ่อแม่รังเกียจ
ค. ทำให้ถูกเพื่อนใส่ร้าย
ง. คนอื่นเห็นใจคนที่ถูกนินทา

ข้อ 8. ถ้าแม่ขอให้ไปซื้อน้ำตาลทราย นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ขอเล่นเกมให้เสร็จก่อน
ข. รีบไปซื้อทันที
ค. บอกให้แม่ไปซื้อเอง
ง. ไปซื้อที่ร้านทอง

ข้อ 9. ข้อใดเป็นลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศ

ก. ครูตีมือนักเรียนที่ไม่ทำรายงาน
ข. แม่กอดและหอมแก้มลูก
ค. คนข้างบ้านพูดแซวเรื่องรูปร่างของนักเรียน
ง. คุณครูตักเตือนนักเรียนที่ใส่กระโปรงสั้นไม่ถูกระเบียบ

ข้อ 10. การสวมกางเกงในใหม่หลังอาบน้ำทุกครั้งมีผลดีอย่างไร

ก. ทำให้ไม่เป็นโรค
ข. ทำให้ขับถ่ายสะดวก
ค. ทำให้เสื้อผ้าไม่เก่าเร็ว
ง. ทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย

advertisement