www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องในเรื่องการทำความสะอาดภาชนะ

ก. ไม่ต้องแยกจานชามออกเป็นพวกๆ
ข. ล้างแล้วเอามาใส่อาหารต่อได้เลย
ค. ควรล้างจานชามด้วยน้ำเปล่าก่อน 1 ครั้ง
ง. เมื่อกินข้าวเสร็จควรแช่จานชามก่อนล้างอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

ข้อ 2. เหตุใดจึงใช้ทรายในการล้างขวด

ก. ช่วยให้น้ำยามีฟองมากยิ่งขึ้น
ข. ช่วยขจัดคราบสกปรกที่อยู่ในขวดได้ดี
ค. ช่วยให้เกิดเสียงไพเราะขณะเขย่าขวด
ง. เพราะทรายมีสารเคมีในการฆ่าเชื้อ

ข้อ 3. ไม้กวาดขนไก่มีประโยชน์อย่างไร

ก. ปัดฝุ่นตามตู้และโต๊ะ
ข. ใช้กวาดพื้นทั่วๆไป
ค. กวาดพื้นเปียก
ง. สามารถกรวดเศษขยะขนาดใหญ่ได้

ข้อ 4. ถ้าต้องการเช็ดเครื่องเรือน ควรใช้ผ้าชนิดใด

ก. ผ้าเนื้อนุ่ม
ข. ผ้าเนื้อหนาๆ
ค. ผ้าลูกไม้
ง. ผ้าขนหนูเช็ดตัว

ข้อ 5. การเช็ดเครื่องเรือน ควรเช็ดเครื่องเรือนที่มีขนาดอย่างไรก่อน

ก. เลือกเช็ดขนาดใดก่อนก็ได้
ข. เช็ดขนาดใหญ่ก่อนขนาดเล็ก
ค. เช็ดขนาดเล็กก่อนขนาดใหญ่
ง. เช็ดขนาดกลางไปเล็ก และขนาดใหญ่

ข้อ 6. สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดขณะปัดฝุ่นเครื่องเรือนคือข้อใด

ก. ระวังฝุ่นเข้าตา
ข. ระวังเหยียบฝุ่นที่ตกลงพื้น
ค. ระวังสิ่งของตกหล่นเสียหาย
ง. ระวังสีของเครื่องเรือนหลุดลอก

ข้อ 7. การปัดฝุ่นที่ถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ปัดกลับไปกลับมา
ข. ปัดไปทางเดียวกัน
ค. ปัดไปเรื่อยๆ
ง. ปัดไปทางซ้าย-ขวาเสมอ

ข้อ 8. การใส่เสื้อผ้าสะอาดมีประโยชน์อย่างไร

ก. ทำให้ไม่เป็นโรคผิวหนัง
ข. ทำให้รู้ว่าเป็นคนมีฐานะดี
ค. เป็นคนทันสมัย
ง. ทำให้คนที่มองรู้สึกรักใคร่

ข้อ 9. ส่วนใดของเสื้อที่มักสกปรกมากที่สุด

ก. ชายเสื้อ
ข. ขอบกระดุม
ค. ปกเสื้อ
ง. บริเวณด้านหลัง

ข้อ 10. ชุดในลักษณะใดที่ควรใส่เล่นกีฬา

ก. สะดวกต่อการสวมใส่
ข. มีสีและแบบทันสมัย
ค. ซึมซับเหงื่อได้ดี
ง. ทอแบบหนา ไม่ซับน้ำ

advertisement