www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ชุดว่ายน้ำ ควรมีลักษณะอย่างไร

ก. ดูดซับน้ำได้ดี
ข. ใส่กระชับ เคลื่อนไหวสะดวก
ค. หลวมๆ ใส่สบาย
ง. แนบกระชับ ติดเนื้อ

ข้อ 2. เวลาซักผ้า ทำไมจึงต้องแยกผ้าขาวออกจากผ้าสี

ก. เพื่อประหยัดเวลาซัก
ข. เพื่อความเป็นระเบียบ
ค. เพื่อป้องกันสีตกใส่ผ้าขาว
ง. เพื่อให้ง่ายต่อการแยกซัก

ข้อ 3. ก่อนแต่งกายควรทำสิ่งใด

ก. อาบน้ำ
ข. แปรงฟัน
ค. หวีผม
ง. ทาแป้ง

ข้อ 4. ใครที่แต่งกายไม่เหมาะสม

ก. ตู๋นุ่งกระโปรงยาวไปวัด
ข. ฝ้ายนุ่งกางเกงขาสั้นไปเล่นกีฬา
ค. เกดใส่ชุดนอนไปห้างสรรพสินค้า
ง. น้อยหน่าใส่ชุดสีดำไปงานวันเกิดเพื่อน

ข้อ 5. เราแช่ผ้าในน้ำผงซักฟอกเพื่ออะไร

ก. เพื่อความสวยงาม
ข. เพื่อให้มีฟองมากขึ้น
ค. เพื่อขยี้ผ้าให้สะอาดได้ง่ายขึ้น
ง. เพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคก่อนซัก

ข้อ 6. การจัดอาหารควรนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. ความสะอาดของอาหาร
ข. รสชาติของอาหาร
ค. ความสวยงาม
ง. ภาชนะใส่อาหาร

ข้อ 7. การรับประทานอาหารร่วมกันหลายๆคนควรทำอย่างไร

ก. ใส่ช้อนกลางในจานกับข้าว
ข. รับประทานกับข้าวน้อยๆ
ค. ต่างคนต่างรับประทาน
ง. ใช้ช้อนร่วมกัน

ข้อ 8. การตั้งสำรับอาหารบนพื้น สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด

ก. ปูผ้าพลาสติก
ข. ทำความสะอาดพื้น
ค. ปูเสื่อ
ง. นั่งล้อมวงให้ไกล้อาหารมากที่สุด

ข้อ 9. การเลือกซื้อผลไม้ควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก

ก. ของที่มีตามฤดูกาล
ข. สด น่ารับประทาน
ค. รสอร่อยถูกใจ
ง. ไม่เหี่ยว และไม่มีหนอนหรือแมลงกัดกิน

ข้อ 10. ผักชนิดใดต้องหั่นเป็นท่อนๆ ก่อนจัดใส่จาน

ก. แตงกวา
ข. มะเขือ
ค. ถั่วฝักยาว
ง. ใบมะกรูด

advertisement