www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ร้านขายกางเกง ขายกางเกงแบบเดียวกัน ตัวละ 199 บาท เขาต้องการขายกางเกงให้ได้เงิน 1,194 บาท เขาต้องขายกางเกงกี่ตัว

ก. 5 ตัว
ข. 6 ตัว
ค. 7 ตัว
ง. 8 ตัว

ข้อ 2. วิมลมีขนมอยู่ 9 ถุง แต่ละถุงมีขนมอยู่ 97 ชิ้น ต้องการแบ่งขนมให้เพื่อน 3 คน คนละเท่าๆ กัน อยากทราบว่าเพื่อนของเขาจะได้รับขนมคนละกี่ชิ้น

ก. 219 ชิ้น
ข. 290 ชิ้น
ค. 291 ชิ้น
ง. 295 ชิ้น

ข้อ 3. ระยะทาง 6 กิโลเมตร 378 เมตร มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 6,387 เมตร
ข. 6,378 เมตร
ค. 6,387 เซนติเมตร
ง. 6,378 เซนติเมตร

ข้อ 4. ความยาว 9,057 เซนติเมตร เท่ากับความยาวในข้อใด

ก. 905 เมตร 7 เซนติเมตร
ข. 90 เมตร 57 เซนติเมตร
ค. 9 เมตร 57 เซนติเมตร
ง. 9 กิโลเมตร 57 เซนติเมตร

ข้อ 5. สดใสคาดคะเนความกว้างของห้องเรียนกว้าง 5 เมตร 30 เซนติเมตร แต่เมื่อวัดจริง กว้าง 7 เมตร แล้วสดใสคาดคะเนคลาดเคลื่อนจากความจริงเท่าไร

ก. 1 เมตร 70 เซนติเมตร
ข. 1 เมตร 90 เซนติเมตร
ค. 2 เมตร 70 เซนติเมตร
ง. 2 เมตร 90 เซนติเมตร

ข้อ 6. ณเดชซื้อผ้ายาว 5 เมตร 45 เซนติเมตรและนำไปตัดเสื้อยาว 160 เซนติเมตรจะเหลือผ้ายาวเท่าไร

ก. 2 เมตร 80 เซนติเมตร
ข. 2 เมตร 85 เซนติเมตร
ค. 3 เมตร 80 เซนติเมตร
ง. 3 เมตร 85 เซนติเมตร

ข้อ 7. เครื่องชั่งชนิดใดที่แม่ค้านำมาใช้สำหรับชั่งผักและผลไม้

ก. เครื่องชั่งสปริง
ข. เครื่องชั่งสองแขน
ค. เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
ง. เครื่องชั่งน้ำหนักตัว

ข้อ 8. แม่ไปตลาดซื้อปลาดุกหนัก 1,100 กรัม ปลาช่อนหนัก 300 กรัม รวมน้ำหนักปลาทั้งสองชนิดเป็นกี่ขีด

ก. 11 ขีด
ข. 12 ขีด
ค. 13 ขีด
ง. 14 ขีด

ข้อ 9. น้ำหนัก 10 กิโลกรัม 175 กรัม หนักกว่าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม 389 กรัม อยู่เท่าไร

ก. 4 กิโลกรัม 886 กรัม
ข. 4 กิโลกรัม 786 กรัม
ค. 4 กิโลกรัม 796 กรัม
ง. 5 กิโลกรัม 786 กรัม

ข้อ 10. วีระหนัก 58 กิโลกรัม 750 กรัม เขาต้องการเพิ่มน้ำหนักอีก 4 กิโลกรัม 560 กรัม เพื่อเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก อยากทราบว่าวีระต้องการน้ำหนักของตัวเองเป็นเท่าไร

ก. 61 กิโลกรัม 220 กรัม
ข. 61 กิโลกรัม 310 กรัม
ค. 63 กิโลกรัม 210 กรัม
ง. 63 กิโลกรัม 310 กรัม


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม