www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้าลูกมีลักษณะไม่เหมือนพ่อหรือแม่ ลูกควรจะมีลักษณะเหมือนใคร

ก. ญาติห่างๆ
ข. เพื่อนสนิท
ค. ตา ยาย
ง. คุณครู

ข้อ 2. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

ก. วิ่งเร็ว
ข. หูตึง
ค. ชอบพูดโกหก
ง. พับลิ้นได้

ข้อ 3. พ่อควรมีหน้าตาเหมือนใคร

ก. ตา
ข. ปู่
ค. ยาย
ง. น้ำ

ข้อ 4. ข้อใดถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้

ก. อาการติดสุรา
ข. สีผิวคล้ำ
ค. โรคมะเร็ง
ง. แผลเป็นบริเวณใบหน้า

พ่อสุนัขหางดาบผสมพันธุ์กับ
แม่สุนัขหางม้วน ออกลูก 4 ตัว
มีหางดาบทั้ง 4 ตัว

ข้อ 5. อยากทราบว่าลักษณะใดเป็นลักษณะเด่น

ก. หูตั้ง
ข. หางดาบ
ค. หางม้วน
ง. หางเป็นพวง

ข้อ 6. ยีราฟมีลักษณะใดที่เหมาะกับการกินใบไม้บนยอดไม้สูงๆ ได้

ก. มีขายาว
ข. มีคอยาว
ค. มีเขาเล็กๆ บนหัว
ง. มีลายพรางตลอดตัว

ข้อ 7. สาหร่ายมีลักษณะใดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในน้ำ

ก. มีมือเกาะ
ข. ใบแผ่เป็นแผ่น
ค. ลำต้นอ่อน ใบเรียวยาว
ง. ลำต้นพองเป็นกระเปาะ

ข้อ 8. จากคำตอบข้อ 7 ลักษณะดังกล่าวของสาหร่ายมีประโยชน์อย่างไร

ก. ทำให้ลอยน้ำได้
ข. ช่วยยึดเหนี่ยวลำต้น
ค. ช่วยในการสร้างอาหาร
ง. ลดแรงต้านกระแสน้ำ

ข้อ 9. พืชชนิดใดต่อไปนี้ มีคุณสมบัติเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ล่า

ก. ว่านกาบหอยแครง
ข. ตะบองเพชร
ค. สาหร่าย
ง. ไมยราบ

ข้อ 10. สิ่งมีชีวิตในข้อใด ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นแบบปรสิต

ก. เห็บ
ข. ผึ้ง
ค. เหา
ง. หมัด


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม