www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. หลังจากพืชเกิดการปฏิสนธิแล้วจะเกิดเหตุการณ์ใดตามมา

ก. สีของใบพืชจะเปลี่ยน
ข. ใบของพืชจะหลุดร่วง
ค. กลีบดอกจะมีสีสดใส
ง. กลีบดอกจะค่อยๆ เหี่ยวแห้งหลุดร่วงไป

ข้อ 2. คำกล่าวที่ว่า “ต้นไม้เปรียบเหมือนปอดของคนกรุงเทพฯ” ตรงกับข้อใด

ก. ต้นไม้ในกรุงเทพฯ คายน้ำมาก
ข. ต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. ต้นไม้ในกรุงเทพฯ มีจำนวนน้อยมาก
ง. ต้นไม้ในกรุงเทพฯ ช่วยดูดน้ำเสียทำให้ปริมาณน้ำเสียลดน้อยลง

ข้อ 3. ถ้านำต้นพืชที่ปลูกในกระถางมาตั้งในห้องเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาทางเดียวเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ต้นพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ก. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข. เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะผลัดใบ
ค. เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มเข้าหาด้านที่มีแสง
ง. เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มไปทางด้านที่ไม่มีแสงส่อง

ข้อ 4. จากการทดลอง ใช้กระดาษสีดำปิดบางส่วนของใบไม้เป็นเวลา 3 วัน เมื่อนำกระดาษสีดำออก แล้วนำใบไม้มาตรวจหาแป้งอยากทราบว่าบริเวณใดที่ตรวจไม่พบแป้ง

ก. บริเวณปลายใบ
ข. บริเวณกลางใบ
ค. บริเวณที่ไม่ได้ปิดด้วยกระดาษสีดำ
ง. บริเวณที่ปิดด้วยกระดาษสีดำ

ข้อ 5. ทดลองปลูกพืช 2 ต้น ต้นแรกรดน้ำ ไม่ใส่ปุ๋ย ต้นที่ 2 รดน้ำและใส่ปุ๋ยสังเกตการเติบโตของพืชเปรียบเทียบกัน อยากทราบว่าเป็นการศึกษาเรื่องใด

ก. น้ำเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ข. ดินเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ค. แสงแดดเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ง. แร่ธาตุเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

ข้อ 6. เราไม่ควรนำต้นพืชไว้ที่ใด

ก. ห้องนอน
ข. ดาดฟ้า
ค. ห้องครัว
ง. ห้องนั่งเล่น

ข้อ 7. ขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช ข้อใดถูกต้อง

ก. เมล็ด-ลำต้น-ราก-ใบ-ดอก-ผล
ข. เมล็ด-ราก-ลำต้น-ใบ-ดอก-ผล
ค. เมล็ด-ใบ-ราก-ลำต้น-ผล-ดอก
ง. เมล็ด-ราก-ใบ-ลำต้น-ผล-ดอก

ข้อ 8. ข้อใดแสดงว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ก. ต้นพืชจะโอนเอนเมื่อมีลมพัด
ข. พืชบางชนิดมีการผลัดใบในฤดูหนาว
ค. ต้นไม้จะเศร้าเมื่อเจ้าของไม่เอาใจใส่
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 9. ด.ญ.กุ๊กพบว่าเมื่อถึงฤดูหนาวทุกครั้งต้นไม้ที่เฝ้าสังเกตใบจะร่วง เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ก. เพื่อลดการระเหยของความชื้น
ข. ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโต
ค. เพื่อป้องกันแมลงมากัดกินใบ
ง. เป็นการแสดงถึงการหมดช่วงอายุของต้นไม้

ข้อ 10. การที่วัฏจักรชีวิตของพืชหมุนเวียนต่อไปได้ทำให้เกิดผลอย่างไร

ก. พืชเจริญเติบโตเร็ว
ข. พืชไม่สูญพันธุ์
ค. พืชไม่กลายพันธุ์
ง. พืชไม่ตาย


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม