www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ด.ช.พีพี ทดลองเลี้ยงหนอน จนกลายเป็นดักแด้ ระยะต่อไปน่าจะเจริญเติบโตเป็นสัตว์ในข้อใด

ก. ยุง
ข. ตั๊กแตน
ค. ด้วง
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 2. การกระทำของใครที่น่าจะมีผลเสียต่อสัตว์น้ำมากที่สุด

ก. ด.ช.ต้น ทิ้งเศษใบไม้ลงในลำคลอง
ข. ด.ญ.นิด นำเสื้อผ้าไปซักริมคลอง
ค. นายต่อชอบตกปลาเมื่อมีเวลาว่าง
ง. นายทิวนำเรือประมงออกจับปลาในฤดูวางไข่

ข้อ 3. ระยะการเจริญเติบโตขั้นใดของตัวไหมที่ให้ เส้นใย ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการถักทอเครื่องนุ่งห่ม

ก. ไข่
ข. หนอน
ค. ดักแด้
ง. ตัวเต็มวัย

ข้อ 4. จากการที่มีการรณรงค์ให้ทำลายน้ำที่ขังตามภาชนะ หรือใส่ทรายอะเบตลงในโอ่งน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์ชนิดใดในการแพร่พันธุ์

ก. ยุง
ข. ผีเสื้อ
ค. ตั๊กแตน
ง. มด

ข้อ 5. จากภาพด้านล่าง เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใด

ก. ยุง
ข. ผีเสื้อ
ค. แมลงสาบ
ง. แมลงวัน


ข้อ 6. การทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองจะส่งผลกระทบอย่างไร

ก. ทำให้ก๊าซออกซิเจนมีปริมาณลดลง
ข. ทำให้สัตว์น้ำขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว
ค. มีอาหารให้สัตว์น้ำกินเพิ่มขึ้น
ง. เพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำ

ข้อ 7. ในฐานะที่เป็นเยาวชน นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ได้อย่างไร

ก. ช่วยซื้อของที่ได้จากสัตว์
ข. สร้างจิตสำนึกให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์
ค. ซื้ออาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
ง. ใช้สิ่งของที่ทำมาจากหนังสัตว์

ข้อ 8. นักเรียนมีความเห็นอย่างไรกับการนำช้างมาเดินหารายได้ตามถนนในเมือง

ก. สมควร เพราะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของ
ข. ไม่สมควร เพราะธรรมชาติของช้างต้องอยู่ในป่า
ค. สมควร เพราะเป็นการให้ช้างได้ปรับตัวกับการอยู่ในเมือง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อ 9. หากสัตว์ต่างๆ สูญพันธุ์ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ยกเว้นข้อใด

ก. ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ
ข. ทำให้ธรรมชาติขาดความสมดุล
ค. มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
ง. ขาดสัตว์ทดลองในด้านการแพทย์

ข้อ 10. การกินผลไม้มากๆ มีผลดีต่อร่างการอย่างไร

ก. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ข. ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ค. ช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ
ง. เพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม