www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. น้ำเต้าหู้เป็นแหล่งสารอาหารประเภทใด

ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. เกลือแร่
ง. ไขมัน

ข้อ 2. ถ้าเรากินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย ร่างกายจะจัดการกับพลังงานส่วนเกินนี้อย่างไร

ก. สลายตัวไปหลังจากการพักผ่อน
ข. เก็บสะสมไว้ในรูปไขมัน
ค. เก็บเป็นแหล่งอาหารของสมอง
ง. ขับออกมาพร้อมกับการถ่ายปัสสาวะ

ข้อ 3. ถ้าเราอดอาหารเพื่อต้องการลดความอ้วน จะเกิดผลกระทบอย่างไร

ก. ร่างกายไม่สมส่วน
ข. อ่อนเพลีย และไม่มีแรง
ค. กระเพาะอาหารยืดตัว
ง. น้ำหนักตัวลดลงจนควบคุมไม่ได้

ข้อ 4. กิจกรรมใดใช้พลังงานมากที่สุด

ก. วิ่ง
ข. ขี่จักรยาน
ค. เดิน
ง. ถูพื้น

จากภาพด้านล่าง ใช้ตอบคำถามข้อ 5-6

ข้อ 5. อยากทราบว่า A เป็นสารอาหารประเภทใด

ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. วิตามิน
ง. ไขมัน

ข้อ 6. ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่ว จัดอยู่ในสารอาหารประเภทใด

ก. ประเภท A
ข. ประเภท B และ C
ค. ประเภท D และ E
ง. สรุปไม่ได้

ข้อ 7. คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักขาดแร่ธาตุชนิดใด และมีวิธีป้องกันอย่างไร

ก. ขาดแคลเซียม ควรรับประทานอาหารพวกปลาตัวเล็กๆ
ข. ขาดไอโอดีน ควรรับประทานอาหารทะเล
ค. ขาดธาตุเหล็ก ควรรับประทานเครื่องในสัตว์
ง. ขาดฟอสฟอรัส ควรรับประทานนม ไข่และผัก

ทดลองใช้แป้งข้าวเหนียวแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผสมกับน้ำสีที่สกัดจากพืช
ส่วนที่ 2 ผสมกับสีผสมอาหาร
ส่วนที่ 3 ผสมกับสีย้อมผ้า
จากนั้นปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปต้มใน น้ำเดือด สังเกตสีของแป้งทั้ง 3 ก้อน

ข้อ 8. จากการทดลอง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ก. แป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ำสีที่สกัดจากพืชมีสีสดใสมากที่สุด
ข. แป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ำสีผสมอาหารมีสีสดใสมากที่สุด
ค. แป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ำสีย้อมผ้ามีสีสดใสมากที่สุด
ง. แป้งข้าวเหนียวทั้ง 3 ส่วน มีสีสดใสเท่ากัน

ข้อ 9. ทดสอบผงชูรสโดยการนำมาละลายน้ำแล้วใช้กระดาษขมิ้นจุ่มในสารละลายนั้น ผลการทดลองข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผงชูรสแท้

ก. กระดาษขมิ้นที่จุ่มในสารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดง
ข. กระดาษขมิ้นที่จุ่มในสารละลายเปื่อยยุ่ย
ค. กระดาษขมิ้นที่จุ่มในสารละลายเปลี่ยนเป็นสีดำ
ง. กระดาษขมิ้นที่จุ่มในสารละลายไม่เปลี่ยนสี

ข้อ 10. จากหลักการสะท้อนของแสง ถ้ามุมตกกระทบมีขนาด 60 ํ มุมสะท้อนจะมีขนาดเท่าใด

ก. 30 ํ
ข. 60 ํ
ค. 120 ํ
ง. ไม่มีข้อใดถูก


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม