www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ผู้ใดกระทำผิดศีลข้อ 2

ก. สมศักดิ์ดื่มสุรา
ข. สมบัติเล่นการพนัน
ค. สมศรีชอบพูดจากโกหกเพื่อนๆ
ง. สมทรงขโมยของในห้างสรรพสินค้า

ข้อ 2. พระพุทธศาสนาสอนให้คนมีความเชื่อในเรื่องใด

ก. พรหมลิขิต
ข. กฎแห่งกรรม
ค. โลกในอนาคต
ง. ความเป็นอมตะ

ข้อ 3. ข้อใดปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชน

ก. บูชาพระด้วยเงินทอง
ข. บริจาคเงินสร้างโบสถ์ วิหาร
ค. ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ง. ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ

ข้อ 4. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

ก. มีคนรักใคร่นับถือ
ข. ล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์
ค. เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป
ง. ประสบความสำเร็จในการงาน

ข้อ 5. ครอบครัวของน้อยยากจน แต่ช่วยกันทำมา หากินจนมีฐานะดีขึ้น แสดงว่าครอบครัวของน้อยมีคุณธรรมในข้อใด

ก. ความอดทน
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความกตัญญูกตเวที
ง. ความขยันหมั่นเพียร

ข้อ 6. ข้อใดนำไปสู่ความเสื่อมของชีวิต

ก. เกียจคร้าน
ข. หลงอบายมุข
ค. มีความเห็นแก่ตัว
ง. ชอบความสะดวกสบาย

ข้อ 7. คำพูดใดแสดงว่าเราเป็นคนถ่อมตน

ก. งานนี้ใครๆ ก็ทำได้
ข. เรื่องง่ายๆ ทำไมทำไม่ได้
ค. ข้อนี้เหรอ หลับตาทำยังได้เลย
ง. ผมรู้น้อยขอให้ช่วยแนะนำด้วย

ข้อ 8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับศีลข้อ 4

ก. พูดโกหก
ข. พูดเพ้อเจ้อ
ค. พูดเสียงเบา
ง. พูดส่อเสียด

ข้อ 9. การผิดศีลข้อใดอาจทำให้เกิดโรคได้

ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีลข้อ 2
ค. ศีลข้อ 3
ง. ศีลข้อ 4

ข้อ 10. เวลาพ่อแม่ป่วย ลูกควรทำอย่างไร

ก. ช่วยดูแลเอาใจใส่
ข. ซื้อยามาให้ท่านกินเอง
ค. แยกท่านไปอยู่ต่างหาก
ง. ให้เป็นหน้าที่ของหมอ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม