www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เพราะเหตุใดประเทศทางตะวันตกจึงนิยมใช้คริสต์ศักราช

ก. เพราะนับถือศาสนาคริสต์
ข. เพราะนับถือศาสนาพุทธ
ค. เพราะนับถือศาสนาอิสลาม
ง. เพราะนับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

ข้อ 2. การนับช่วงเวลาตามแบบสุริยคติจะยึดสิ่งใดเหตุการณ์นี้ตรงกับ ค.ศ. ใด

ก. การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก
ข. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
ค. การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์
ง. การหมุนรอบตัวเองของโลก

ข้อ 3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. ปีอธิกมาสจะเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี
ข. ปีอธิกสุรทิน คือปีที่มี 365 วัน
ค. การนับเดือนตามสุริยคติมี 12 เดือน
ง. การนับวันทางจันทรคติมี 31 วัน

ข้อ 4. ถ้าปี พ.ศ. 2549 ตรงกับปีจอ ข้อใดเปรียบเทียบปี พ.ศ. กับปีนักษัตรได้ถูกต้อง

ก. พ.ศ. 2535 ตรงกับ ปีมะแม
ข. พ.ศ. 2538 ตรงกับ ปีระกา
ค. พ.ศ. 2541 ตรงกับ ปีขาล
ง. พ.ศ. 2543 ตรงกับ ปีฉลู

ข้อ 5. กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 1893 เหตุการณ์นี้ตรงกับ ค.ศ. ใด

ก. ค.ศ. 1350
ข. ค.ศ. 1351
ค. ค.ศ. 1352
ง. ค.ศ. 1353

ข้อ 6. ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของจังหวัด ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ระบบการปกครอง
ข. ศิลปวัฒนธรรม
ค. สถานที่สำคัญ
ง. แสดงพัฒนาการจังหวัด

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลด้านวัสดุอุปกรณ์

ก. เอกสาร
ข. วิดีโอ
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. หอพระพุทธสิหิงค์

ข้อ 8. เหตุใดจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ข. เพื่อสะดวกในการจดบันทึก
ค. เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ง. เพื่อจัดระบบข้อมูล

ข้อ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จ. นครศรีธรรมราชตรงกับข้อใด

ก. ตุ๊กตาชาววัง
ข. เครื่องใช้ย่านลิเภา
ค. ผ้าไหมแพรวา
ง. ปลาตะเพียนใบลาน

ข้อ 10. แหลมตะลุมพุก เป็นแหล่งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของ จ. นครศรีธรรมราช เพราะอะไร

ก. เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม
ข. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ค. เป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ง. เกิดภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหาย อย่างมาก


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม