www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ปอดของคนเรามีลักษณะคล้ายอะไรมากที่สุด

ก. ถั่วเขียว
ข. ฟองน้ำ
ค. ดอกบัว
ง. ลูกโป่ง

ข้อ 2. หน้าที่สำคัญของกระเพาะอาหารคืออะไร

ก. ย่อยอาหาร
ข. ผลิตน้ำดี
ค. ดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสเลือด
ง. ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

ข้อ 3. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจได้

ก. อยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน
ข. กินอาหารไม่เป็นเวลา
ค. ท้องผูกเป็นประจำ
ง. เกิดอารมณ์เครียดอยู่เสมอ

ข้อ 4. การงดกินอาหารที่มีรสเค็ม จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะข้อใด

ก. ไต
ข. ลำไส้เล็ก
ข. การขับถ่ายอุจจาระ
ค. ตับ
ง. ลำไส้ใหญ่

ข้อ 5. ธำรงท้องผูกเสมอ แสดงว่าธำรงมีพฤติกรรมอย่างไร

ก. ไม่ชอบออกกำลังกาย
ข. ไม่กินผักและผลไม้
ค. พักผ่อนไม่เพียงพอ
ง. สูบบุหรี่เป็นประจำ

ข้อ 6. การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่ออวัยวะคู่ใดมากที่สุด

ก. หัวใจ – ปอด
ข. ฟัน – ลำไส้เล็ก
ค. ตับ – หลอดลม
ง. ลำไส้ – กระเพาะอาหาร

ข้อ 7. ถ้าไตทำงานผิดปกติ จะเกิดปัญหากับการทำงานของส่วนใด

ก. การขับถ่ายปัสสาวะ
ข. การขับถ่ายอุจจาระ
ค. การขับถ่ายเหงื่อ
ง. การย่อยอาหาร

ข้อ 8. การอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เพราะเหตุใด

ก. ทำให้หัวใจเต้นช้าลง
ข. ทำให้ปอดไม่ต้องกรองควันพิษมาก
ค. ทำให้สมองสดชื่นและแจ่มใส
ง. ทำให้จมูกโล่งและหายใจได้เร็วขึ้น

ข้อ 9. การที่เสียงของเด็กชายแตกห้าว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด

ก. ร่างกาย
ข. จิตใจ
ค. อารมณ์
ง. สังคม

ข้อ 10. การที่วัยรุ่นรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเองมีประโยชน์อย่างไร

ก. รู้จักตนเองดีขึ้น
ข. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
ค. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเพื่อน
ง. เข้าใจการปฏิบัติที่พ่อแม่มีต่อตนเอง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม