www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น

ก. แต่งตัวเลียนแบบเพื่อน
ข. ต้องการเงินทองไว้ใช้จ่าย
ค. ต้องการมีเพื่อนมากๆ
ง. กังวลเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไป

ข้อ 2. ถ้าพ่อแม่ให้เงินลูกไปโรงเรียน ลูกควรทำอย่างไร

ก. รับเงินมา แล้วรีบไปโรงเรียน
ข. รับเงินมา แล้วขอบคุณพ่อแม่
ค. รับเงินมา แล้วนำไปซื้อขนมทันที
ง. รับเงินมา แล้วขอเพิ่มอีก

ข้อ 3. ถ้ามีผู้ใหญ่ในบ้านป่วย เราควรทำอย่างไร

ก. หลบไปห่างๆ
ข. ตามแพทย์มารักษา
ค. คอยช่วยเหลือเท่าที่ทำได้
ง. พาไปส่งที่โรงพยาบาล

ข้อ 4. สมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจะต้องยึดหลักคุณธรรมข้อใด

ก. ความสามัคคี
ข. ความประหยัด
ค. ความเสียสละ
ง. ความรอบคอบ

ข้อ 5. ถ้าน้องต้องการของเล่นของเรา เราควรทำอย่างไร

ก. ทำเฉยๆ
ข. นำของเล่นไปซ่อน
ค. แบ่งของเล่นให้น้องเล่นด้วย
ง. บอกพ่อแม่ให้ซื้อของเล่นให้น้อง

ข้อ 6. ถ้านักเรียนอยู่บ้านคนเดียว และมีคนแปลกหน้ามาขอพบพ่อ นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. เชิญเขาเข้ามานั่งรอในบ้าน
ข. ปล่อยสุนัขให้เห่าไล่เขาออกไป
ค. ขอชื่อเขาไว้ แล้วให้เขามาพบพ่อวันหลัง
ง. รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ

ข้อ 7. กางเกงในที่ใส่แล้ว ควรทำอย่างไร

ก. นำไปทิ้ง
ข. นำไปซัก
ค. นำไปตากแดด
ง. วางกองไว้

ข้อ 8. ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของเพศหญิง

ก. ก้าวร้าว
ข. อ่อนแอ
ค. อ่อนไหว
ง. อ่อนหวาน

ข้อ 9. การแปรงฟันทุกวัน มีผลดีอย่างไร

ก. ทำให้ฟันสะอาด
ข. ทำให้ฟันครบ
ค. ทำให้ฟันไม่หัก
ง. ทำให้ฟันเรียงเป็นระเบียบ

ข้อ 10. การสวมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซัก มีผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้เสื้อผ้าเก่าเร็ว
ข. ทำให้เสื้อผ้ายับง่าย
ค. ทำให้เป็นโรคพยาธิ
ง. อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม