www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เราควรเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างไร ถ้าไม่มี ห้องเก็บของ

ก. เก็บใส่ลังรวมกันไว้
ข. วางไว้ทั่วไปในบ้าน
ค. วางเรียงไว้ที่ข้างฝาบ้าน
ง. เก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เป็นระเบียบ

ข้อ 2. การประกอบอาหารต้องคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

ก. ความสะอาด
ข. ความอร่อย
ค. ความสวยงาม
ง. ความรวดเร็ว

ข้อ 3. การต้มผักนานๆ จะมีข้อเสียอย่างไร

ก. สีผักไม่สวย
ข. ปริมาณผักลดลง
ค. คุณค่าทางอาหารลดลง
ง. น้ำต้มผักจะแห้ง

ข้อ 4. ข้อใดเป็นผลเสียที่สุดในการซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทาน

ก. เสียเวลาในการเดินทางไปซื้อ
ข. มีสารปรุงแต่งที่ให้โทษต่อร่างกาย
ค. รสชาติไม่อร่อย
ง. มีราคาแพงมาก

ข้อ 5. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร

ก. รีบรับประทานให้อิ่ม แล้วลุกไปก่อนคนอื่น
ข. ใช้ช้อนตัวเองตักอาหารให้ผู้อื่น
ค. ทิ้งกระดาษเช็ดปากไว้บนโต๊ะ
ง. ช่วยหยิบหรือเลื่อนจานอาหารให้ผู้อื่น

ข้อ 6. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้น

ก. เป็ดดื่มน้ำแล้ววางแก้วน้ำไว้ที่เดิม
ข. ไก่ไม่ซดน้ำแกงเสียงดัง
ค. หญิงนั่งเหยียดขาออกมาข้างหน้า
ง. จิ๊บใช้ทัพพีตักข้าวไม่ให้ล้นจาน

ข้อ 7. ก่อนรับประทานอาหาร เราควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. ล้างแก้ว
ข. เช็ดโต๊ะ
ค. ล้างจาน
ง. ล้างมือ

ข้อ 8. เราควรใช้อุปกรณ์ใดในการทำความสะอาดโต๊ะอาหาร

ก. ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ
ข. ไม้กวาดขนไก่
ค. ผ้าขี้ริ้วถูบ้าน
ง. ไม้กวาดดอกหญ้า

ข้อ 9. หลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำความสะอาดคือข้อใด

ก. ทำความสะอาดอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร
ข. ทำความสะอาดโต๊ะที่ใช้วางอาหาร
ค. ทำความสะอาดพื้นครัว
ง. ทำความสะอาดเตาที่ใช้ทำอาหาร

ข้อ 10. การป้องกันไม่ให้ผลไม้เสียรสชาติ ควรทำอย่างไร

ก. ใส่ถุงพลาสติก
ข. ใส่กล่องปิดฝา
ค. ใช้ฝาชีครอบ
ง. ใส่ในตู้เย็น


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม