www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย มีข้อดีอย่างไร

ก. ทำให้ดูสะดุดตากว่าคนทั่วไป
ข. ทำให้ดูหนุ่มสาวตลอดเวลา
ค. ทำให้ดูกระฉับกระเฉง
ง. ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ข้อ 2. ใครแต่งกายได้เหมาะสมที่สุด

ก. กล้วยเป็นคนผอม จึงเลือกใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ข. ส้มมีผิวคล้ำ จึงเลือกใส่เสื้อสีเขียวสด
ค. เงาะมีรูปร่างอ้วน จึงเลือกใส่เสื้อที่มีขนาดพอดีตัว
ง. องุ่นมีรูปร่างสูงใหญ่ จึงเลือกใส่ชุดสีฟ้าอ่อนทั้งชุด

ข้อ 3. การซักผ้าโดยการนำผ้าทั้งหมดมาแช่รวมกันในกะละมัง เป็นวิธีการซักผ้าที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. ถูกต้อง เพราะประหยัดเวลา
ข. ไม่ถูก เพราะไม่แยกผ้าก่อน
ค. ถูกต้อง เพราะประหยัดผงซักฟอก
ง. ไม่ถูก เพราะไม่ซ่อมแซมเสื้อผ้าก่อน

ข้อ 4. การใช้เครื่องมือเกษตรได้เหมาะสมกับงานจะเกิดผลดีอย่างไร

ก. ทำให้งานเสร็จทันเวลา
ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค. มีความปลอดภัย
ง. ทำให้ได้ผลผลิตดี

ข้อ 5. การใช้เครื่องมือเกษตรที่มีคม ไม่ควรหันด้านคมหรือด้านแหลมเข้าหาตัวเพราะเหตุใด

ก. ทำให้งานเสร็จช้า
ข. อาจถูกคมของเครื่องมือบาด
ค. ต้องออกแรงทำงานมากขึ้น
ง. ทำให้เครื่องมือชำรุดง่าย

ข้อ 6. การดูแลรักษาพืชที่ปลูกไว้อย่างสม่ำเสมอมีผลดีอย่างไร

ก. ทำให้พืชเจริญเติบโต
ข. ทำให้ศัตรูพืชลดลง
ค. ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ง. ทำให้จำนวนต้นพืชเพิ่มขึ้น

ข้อ 7. จอมเลี้ยงไก่เนื้อ เมื่อไก่ในฝูงตายจอมได้นำตาย เนื้อไก่มาประกอบอาหาร นักเรียนคิดว่าการกระทำของจอมถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปทั่ว
ข. ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคจากไก่ได้
ค. ถูกต้อง เพราะทำให้มีอาหารรับประทาน
ง. ถูกต้อง เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อ 8. ในแปลงปลูกผักของแมว ผักที่แมวปลูกเน่าทั้งๆ ที่แมวใส่ปุ๋ย และรดน้ำทุกวัน แสดงว่าปฏิบัติของแมวเป็นอย่างไร

ก. แมวรดน้ำมากเกินไป
ข. แมวไม่ดูแลผักที่ปลูก
ค. แมวพรวนดินบ่อยเกินไป
ง. แมวใส่ปุ๋ยน้อยเกินไป

ข้อ 9. จุ๋มเลี้ยงไก่ไว้ 7 ตัว ต้องการเลี้ยงเพิ่มอีกจึง ไปซื้อไก่จากแหล่งอื่นมา แล้วปล่อยให้ไก่ที่ซื้อมาใหม่เข้าไปอยู่กับไก่ที่มีอยู่แล้วทันทีจุ๋มทำถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร

ก. ถูกต้อง เพราะไก่แข็งแรงดี
ข. ถูกต้อง เพราะไก่จะเข้ากันได้เอง
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะไก่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ใหม่
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะไก่อาจมีโรคติดต่อมาได้

ข้อ 10. ขณะเก็บผักกาดขาวในแปลงแล้วเห็นหนอน2 ตัว จึงใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ำรดให้ทั่วแปลงการกำจัดหนอนโดยวิธีการนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. ถูกต้อง เพราะยาฆ่าแมลงสามารถกำจัดหนอนได้
ข. ไม่ถูกต้อง เพราะหนอนจะไม่ตาย
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะอาจทำให้ผักตายได้
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะหนอนมีอยู่จำนวนน้อย


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม