www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำงานประดิษฐ์

ก. เลือกวัสดุ
ข. ออกแบบ
ค. ตกแต่ง
ง. ปรับปรุงแก้ไข

ข้อ 2. การทำงานประดิษฐ์ของเล่น และของประดับตกแต่ง ควรทำในเวลาใด

ก. เวลาเช้าๆ ก่อนมาโรงเรียน
ข. เวลาเรียน ขณะที่ครูกำลังสอน
ค. เวลาว่าง หลังทำการบ้านแล้ว
ง. เวลาดึกๆ ที่สมาชิกในครอบครัวหลับแล้ว

ข้อ 3. หลังจากทำงานประดิษฐ์เสร็จแล้ว ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. คิดงานต่อไปทันทีว่าจะประดิษฐ์อะไร
ข. นำผลงานไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูเพื่อวิจารณ์
ค. นำผลงานออกแสดง
ง. เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

ข้อ 4. ถ้าต้องการเจาะรูเล็กๆ บนขวดน้ำพลาสติกควรทำอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. ใช้ตะปูเจาะโดยใช้ค้อนตอก
ข. ใช้กรรไกรค่อยๆ ตัดให้เป็นรู
ค. ใช้สว่านเจาะ
ง. ใช้ตะปูลนไฟจนร้อน แล้วเจาะ

ข้อ 5. การตัดไม้อัด ควรใช้เครื่องมือใด

ก. เลื่อยฉลุ
ข. เลื่อยลันดา
ค. มีดคัตเตอร์
ง. กรรไกรตัดโลหะ

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการเรียนรู้งานช่าง

ก. รู้จักดูแลสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
ข. ใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกวิธี
ค. มีความปลอดภัยในชีวิต
ง. ทำให้ร่ำรวยมากขึ้น

ข้อ 7. ข้อใดเป็นงานช่างที่นักเรียนสามารถทำได้เอง

ก. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ข. ทำความสะอาดพัดลม
ค. เดินสายไฟในบ้าน
ง. ซ่อมเตารีด

ข้อ 8. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ

ก. ล้างเครื่องมือที่เป็นโลหะด้วยน้ำผสมผงซักฟอกให้สะอาดก่อนเก็บ
ข. ทาน้ำมันกันสนิมเครื่องมือที่เป็นโลหะ
ค. ใช้ตะไบลับตกแต่งเครื่องมือที่มีคมให้คมอยู่เสมอ
ง. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ

ข้อ 9. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจ

ก. ผลกำไรจากการลงทุน
ข. การกระจายสินค้าแก่คนทั่วไป
ค. ตอบสนองความต้องการของคนเรา
ง. ต้องการนำเสนอสินค้าที่ผลิตได้

ข้อ 10. กิจการร้านเสริมสวยและสปา จัดเป็นธุรกิจประเภทใด

ก. ธุรกิจการเงิน
ข. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ค. ธุรกิจการเกษตร
ง. ธุรกิจการให้บริการ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม