www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

ชุดชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการฟัง

ก. ช่วยให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น
ข. นำความรู้ที่ได้ฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ค. ทำให้เป็นคนสอดรู้สอดเห็น
ง. ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์

ข้อ 2. ข้อใดมีพยางค์เท่ากับคำว่า ปราศจาก

ก. สะอาด
ข. การ์ตูน
ค. สามารถ
ง. ผลไม้

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการจดบันทึกการ ประชุมกลุ่ม

ก. บอกเวลาที่เริ่มประชุม
ข. เขียนรายชื่อผู้เข้าประชุม
ค. จดเนื้อหาสาระของการประชุม
ง. วาดรูปการ์ตูนในบันทึกการประชุม

ข้อ 4. คำว่า ฤทัย อ่านอย่างไร

ก. รือ – ไท
ข. เรอ – ไท
ค. ริ – ไท
ง. รึ – ไท

ข้อ 5. คำว่าน้ำหวานข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม

ก. แม่ดื่มน้ำหวาน
ข. จำปีเทน้ำหวานใส่แก้ว
ค. สุดาให้ของขวัญแก่น้ำหวาน
ง. ขวดน้ำหวานวางอยู่บนโต๊ะ

ข้อ 6. ข้อใดเขียนผิด

ก. บริสุทธิ์
ข. การตูน์
ค. สัมภาษณ์
ง. ภวังค์

ข้อ 7. คำว่า ภูมิปัญญา อ่านอย่างไร

ก. พูม – ปัน – ยา
ข. พู – ปัน – ยา
ค. พูม – มิ – ปัน – ยา
ง. พู – มิ – ปัน – ยา

ข้อ 8. แมวของฉันชื่อเจ้าเมฆ____ มีขน สีขาวราวกับนุ่น
ควรเลือกเติมคำสรรพนามใดลงในช่องว่าง

ก. มัน
ข. แก
ค. คุณ
ง. ฉัน

ข้อ 9. ข้อใดเป็นสกรรมกริยา

ก. นกบิน
ข. เขียวเล่นบอล
ค. ดำนอนหลับ
ง. พี่วิ่งแข่ง

ข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคัดลายมือ

ก. ทำให้ลายมือสวยงาม
ข. ทำให้วาดรูปเป็น
ค. รู้จักการรักษาความสะอาด
ง. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม