www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปน้อย

ก. 4,213,075/4,123,075/4,023,075
ข. 5,277,300/5,377,400/4,477,500
ค. 3,867,424/3,876,242/3,767,343
ง. 2,645,270/2,745,270/2,854,270

ข้อ 2. ตัวเลข 8 ที่ขีดเส้นใต้ในจำนวน 5,108,398 มีค่าต่างกันเท่าไร

ก. 7,922
ข. 7,992
ค. 7,920
ง. 7,902

ข้อ 3. การเปรียบเทียบจำนวนในข้อใดถูกต้อง

ก. 2,100,595 > 2,100,955
ข. 6,732,490 < 6,723,940
ค. 5,431,600 > 5,341,006
ง. 636,424 < 636,242

ข้อ 4. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 56,400 อยู่ 2,111

ก. 58,541
ข. 58,531
ค. 58,521
ง. 58,511

ข้อ 5. 8,510,430 + 1,243,500 + 327,454 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

ก. 10,018,384
ข. 10,081,384
ค. 10,180,384
ง. 10,180,483

ข้อ 6. 12,300 12,100 11,900 … จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ก. 11,800
ข. 11,700
ค. 11,600
ง. 11,500

ข้อ 7. “โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2,585 คน มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 281 คน
โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน” จากโจทย์คิดหาคำตอบได้ตามข้อใด

ก. นำ 2,585 ลบด้วย 281 แล้วบวกด้วย 2,585
ข. นำ 2,585 บวกด้วย 281 แล้วลบด้วย 2,585
ค. นำ 2,585 บวกด้วย 281 แล้วบวกด้วย 2,585
ง. นำ 2,585 ลบด้วย 281 แล้วลบด้วย 2,585


ข้อ 8. ครูมีดินสออยู่ 125 แท่ง ซื้อมาเพิ่มอีก 325 แท่ง แบ่งให้เด็ก 30 คน จะได้คนละกี่แท่ง

ก. 15 แท่ง
ข. 16 แท่ง
ค. 18 แท่ง
ง. 25 แท่ง

ข้อ 9. พ่อขายส้มโอให้แม่ค้าคนที่หนึ่ง 250 ผล ราคา 5,000 บาท ขายให้แม่ค้าคนที่สอง 150 ผล ราคา 3,000 บาท ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ก. แม่ค้าคนที่สองซื้อถูกกว่าคนที่หนึ่ง
ข. แม่ค้าคนที่หนึ่งซื้อแพงกว่าคนที่สอง
ค. แม่ค้าคนที่สองซื้อแพงกว่าคนที่หนึ่ง
ง. แม่ค้าทั้งสองคนซื้อราคาเท่ากัน

ข้อ 10. “ร้านที่ 1 คิดราคาขายไข่ไก่ไว้ 10 ฟอง 25 บาท ร้านที่ 2 ติดราคาขายไข่ไก่ไว้ 1 โหล 36 บาท” จากโจทย์นักเรียนจะเลือกซื้อไข่ไก่ที่ร้านใด เพราะเหตุใด (หากไข่มีขนาดและคุณภาพเหมือนกัน)

ก. ร้านที่ 2 เพราะถูกกว่า 50 สตางค์
ข. ร้านที่ 1 เพราะถูกกว่า 1 บาท
ค. ร้านที่ 1 เพราะถูกกว่า 50 สตางค์
ง. ร้านที่ 2 เพราะถูกกว่า 1 บาทadvertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม