www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ

ก. โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด
ข. แม่อ่านหนังสือ
ค. ขนมในจานมีรสหวาน
ง. สมชายรีบก้าวเดิน

ข้อ 2. ข้อใดมีคำกริยาต่างจากข้ออื่น

ก. ฉันอ้วนมาก
ข. แม่ป้อนข้าวลูก
ค. เขาเป็นคนร่าเริง
ง. น้ำร้อนแล้ว

ข้อ 3. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด

ก. ขยายคำกริยา
ข. ขยายคำวิเศษณ์
ค. ขยายคำนาม
ง. ขยายคำสรรพนาม

ข้อ 4. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

ก. แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
ข. ขนมปังยังเหลือเพียง 3 แผ่น
ค. ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
ง. เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ

ข้อ 5. “พวกกรรมกรขยันขันแข็ง” คำว่า “พวก”

ก. คำนามทั่วไป
ข. คำนามชี้เฉพาะ
ค. คำนามนอกหมวดหมู่
ง. คำนามบอกลักษณะ

ข้อ 6. “ผมทำทุกสิ่ง _____ คุณ” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม

ก. สำหรับ
ข. กับ
ค. แด่
ง. เพื่อ

ข้อ 7. คำว่า “บน” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท

ก. ปากกาวางอยู่บนโต๊ะ
ข. เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง
ค. น้องเล่นอยู่ชั้นบน
ง. พ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้

ข้อ 8. “เฮ้ ! เป็นไปได้อย่างไร” คำพูดนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร

ก. พอใจ
ข. ไม่พอใจ
ค. สงสาร
ง. คาดไม่ถึง

ข้อ 9. เด็กชายปูเป้ ต้องสนทนากับพระสงฆ์ เขาควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่าอย่างไร

ก. กระผม
ข. ข้า
ค. เรา
ง. หนู

ข้อ 10. คำใด เป็นคำนามทุกคำ

ก. ถอนฟัน ขับรถ
ข. ประปา เล่นน้ำ
ค. ส่องแสง วุ่นวาย
ง. ความรัก การเงิน


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม