www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

จากข้อความด้านล่าง คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด (ใช้ตอบคำถามข้อ 1-5)

ข้อ 1.

ก. อาการนาม
ข. สมุหนาม
ค. ลักษณนาม
ง. วิสามานยนาม

ข้อ 2.

ก. วิสามานยนาม
ข. สามานยนาม
ค. สมุหนาม
ง. ลักษณนาม

ข้อ 3.

ก. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง
ข. สรรพนามเชื่อมประโยค
ค. สรรพนามบอกความชี้ซ้ำ
ง. สรรพนามใช้เน้นนามตามความรู้สึกของ

ข้อ 4.

ก. อกรรมกริยา
ข. สกรรมกริยา
ค. กริยานุเคราะห์
ง. ส่วนเติมเต็มของคำกริยา

ข้อ 5.

ก. บุพบทบอกความเกี่ยวเนื่องกัน
ข. บุพบทบอกสถานที่
ค. บุพบทบอกเวลา
ง. บุพบทแสดงอาการ

ข้อ 6. คำวิเศษณ์ในประโยคใด มีวิเศษณ์บอกลักษณะ

ก. หนูนิดเป็นเด็กดี
ข. น้องอยู่หลังบ้าน
ค. ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม
ง. พี่ไปซื้อของแต่เช้า

ข้อ 7. ข้อใดคือข้อดีของการเขียนบันทึก

ก. เพิ่มรายได้
ข. มีชื่อเสียง
ค. เตือนความจำ
ง. ทำให้ขยัน

ข้อ 8. ใครเขียนอธิบายได้ถูกต้อง

ก. ต่อ เขียนตามความสะดวก
ข. เต้ เขียนตามลำดับ ใช้ถ้อยคำเหมาะสม
ค. เติ้ล เขียนด้วยภาษาไม่เป็นทางการ
ง. ต่าย เขียนตามความรู้สึกและจินตนาการ

ข้อ 9. ใครมีมารยาทในการเขียนมากที่สุด

ก. เอก นำข้อความของผู้อื่นมาเขียนแต่ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
ข. อิ๋ว ชอบเขียนวิจารณ์ลงในงานเขียน
ค. อู๋ ให้ความสำคัญกับอักขระของการเขียนให้ถูกต้อง
ง. แอน กล่าวชมเชยพฤติกรรมตนเองในงานเขียน

ข้อ 10. วิธีการเขียนของใครคล้ายกับเป็นการเขียนบันทึก

ก. จอยชอบอ่านนิยายจึงลองหัดเขียน
ข. จิ๋วชอบถ่ายรูปสถานที่ที่เคยไป แล้วเขียนคำบรรยายหลังภาพถ่าย
ค. โจดูพฤติกรรมคนอื่นๆ แล้วนำไปเขียนเป็นการ์ตูน
ง. แจ๋วชอบเขียนจดหมายหาเพื่อนที่ต่างจังหวัด


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม