www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นกลุ่มคำร

ก. มะม่วงเน่า
ข. แก้วน้ำพลาสติก
ค. อ้นซื้อขนม
ง. หนังสือพิมพ์ขาด

ข้อ 2. ข้อใดเป็นกลุ่มคำชนิดเดียวกัน

ก. ถึงอย่างไร อ้วนตุ๊ต๊ะ
ข. มันรวดเร็ว กว้างใหญ่ไพศาล
ค. ปลาตัวนั้น ท่านอาจารย์
ง. ตุ๊กตาขนสัตว์ หนังสือพิมพ์

มนตรีมีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารมาก

ข้อ 3. จากประโยคนี้ ส่วนใดคือกลุ่มคำวิเศษณ์

ก. มนตรี
ข. มนตรีมีบ้าน
ค. หลังใหญ่
ง. ใหญ่โตมโหฬาร

ข้อ 4. ข้อใดเป็นกลุ่มคำสรรพนาม

ก. คนอ้วนเดินต้วมเตี้ยม
ข. ช่วยหยิบกุญแจให้ด้วย
ค. ข้าพเจ้านายเด็ดเดี่ยว
ง. เสื้อคุณทองแดง

ข้อ 5. คำว่า "ในท่ามกลาง" เป็นกลุ่มคำชนิดใด

ก. กลุ่มคำวิเศษณ์
ข. กลุ่มคำบุพบท
ค. กลุ่มคำสรรพนาม
ง. กลุ่มคำนาม

ข้อ 6. ข้อใดนิยมใช้ปิดท้ายเรียงความ

ก. สุภาษิต
ข. เกร็ดน่ารู้
ค. คำถาม
ง. นิทาน

ข้อ 7. ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้แสดงความรู้สึกในการเขียนเรียงความ

ก. คำนำ
ข. เนื้อเรื่อง
ค. โครงเรื่อง
ง. คำคม

ข้อ 8. คำในลักษณะใดไม่ควรใช้ในการเขียนเรียงความ

ก. คำที่ทำให้เห็นภาพ
ข. คำที่สื่อความหมายชัดเจน
ค. คำซ้ำๆ ในที่ใกล้กัน
ง. คำเชื่อมประโยค

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนเรียงความ

ก. แบ่งย่อหน้า
ข. เขียนโครงเรื่อง
ค. เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน
ง. เขียนชิดริมกระดาษ

ข้อ 10. การย่อความคืออะไร

ก. การเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวย
ข. การเก็บใจความสำคัญของเรื่อง
ค. การสรุปแนวคิดของเรื่อง
ง. การเก็บรายละเอียดของเรื่อง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม