www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. หลักสำคัญที่สุดในการย่อความคือข้อใด

ก. ต้องย่อความให้สั้นมากที่สุด
ข. ต้องมีแบบฟอร์มขึ้นต้นเสมอ
ค. ต้องมีชื่อของผู้ย่อความเสมอ
ง. ต้องรักษาสาระสำคัญของเนื้อเรื่องเดิมไว้เสมอ

จากข้อความด้านล่าง ใช้ตอบคำถามข้อ 2-5

“... โรงเรียนเขาดีแล้วครับอาจารย์ ผมมองไม่เห็นอะไรจะต้องรายงานนอกจากเด็กๆ พวกนั้น เขามีรถยนต์รับส่ง มีอาหารกลางวัน มีหมอน มีแปรงสีฟัน ครูในโรงเรียนก็ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ไปในตัว เพราะมีแต่ลูกคนรวยมาเรียนกันทั้งนั้น...”

จากเรื่อง ครูประชาบาล ของ ประเสริฐ จันคำ

ข้อ 2. เด็กนักเรียนที่กล่าวถึงนี้ น่าจะมีอายุประมาณเท่าใด

ก. 7 – 10 ปี
ข. 13 – 15 ปี
ค. 15 – 17 ปี
ง. 17 – 20 ปีข้อ 3. ข้อความนี้ กล่าวถึงครูเกี่ยวกับเรื่องใด

ก. ความเป็นอยู่
ข. ฐานะและรายได้
ค. ความประพฤติ
ง. ศักดิ์ศรี

ข้อ 4. ถ้าครูทุกคนมีความประพฤติเหมือนครูในข้อความนี้ นักเรียนจะเป็นอย่างไร

ก. นักเรียนทุกคนจะรักโรงเรียน
ข. นักเรียนทุกคนจะรักครู
ค. นักเรียนที่ยากจนจะถูกละเลย
ง. นักเรียนจะเรียนเก่งขึ้น

ข้อ 5. ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร

ก. ฟ้องร้อง
ข. เสียดสี
ค. เล่าเรื่อง
ง. ดูถูก

จากบทความด้านล่าง ใช้ตอบคำถามข้อ 6-10

ฉันรู้ตัวดีว่าเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ มือว่าง สมองว่าง ก็ต้องมีเหตุให้ทำอะไรต่อมิอะไรเสมอ รู้สึกว่าชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ทำงาน และกลายเป็นคนบ้างานหาใครเทียมทาน เมื่อแรกเริ่มเป็นนักข่าวใหม่ๆ หลักการทำข่าวของฉันคือ ไม่มีข่าวไหนที่นิรมลทำไม่ได้

ความมุ่งมั่นทำให้ทางเดินฉันก้าวออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการงานเป็นโชคชะตานำพาไป ก้าวแรกเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนทำข่าวซีเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ฉันไม่เพียงแต่เสนอข่าวเท่านั้น หากยังตามไปเจาะเบื้องหลังของนักกีฬา ตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกิน การพักผ่อน และแม้กระทั่งการช็อปปิ้ง

แง่มุมใหม่ที่เสนอเป็นภาพเพิ่มเติมจากสิ่งที่ช่องอื่นรายงาน มีผลทำให้อาจารย์สมเกียรติ ส่งฉันไปทำข่าวต่างจังหวัดถี่ขึ้น...ถี่ขึ้น จะเป็นด้วยเหตุเพราะเห็นศักยภาพในตัวฉัน หรือเพราะความคุ้มค่าในข่าวที่ทำกลับมาหลายชิ้นก็แล้วแต่ แต่มันทำให้ฉันกลายเป็นนักข่าวต่างจังหวัดไปอย่างช่วยไม่ได้

ข้อ 6. ผู้เขียนมีอาชีพอะไร

ก. พิธีกร
ข. นักข่าว
ค. ตากล้อง
ง. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์


ข้อ 7. ข้อใดเป็นคติประจำใจของผู้เขียน

ก. น้ำลดตอผุด
ข. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
ค. ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ง. ชีวิตมนุษย์ช่างแสนยาวไกล

ข้อ 8. หลักการทำงานของผู้เขียน คือข้อใด

ก. ทำข่าวกีฬาได้ดีที่สุด
ข. ทำข่าวภูมิภาคเท่านั้น
ค. ไม่ทำข่าวการเมือง
ง. ทำข่าวได้ทุกข่าว

ข้อ 9. เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ผู้เขียนถูกส่งไปทำงานต่างจังหวัด

ก. เพราะหัวหน้าเห็นความสามารถ
ข. เพราะขาดบุคลากร
ค. เพราะเป็นคนโสด
ง. เพราะขอไปทำเอง

ข้อ 10. ข้อความที่ได้ฟังนี้น่าจะเป็นงานเขียนประเภทใด

ก. บทความ
ข. เรียงความ
ค. บันทึก
ง. เรื่องสั้น


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม