www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ประโยคใดเป็นประโยค 2 ส่วน

ก. ใครหยิบปากกาของฉันไป
ข. คุณลุงอ่านหนังสือ
ค. ฝนตกหนักมากเมื่อเช้านี้
ง. ไอศกรีมมีราคาแพง

ข้อ 2. ประโยคใดเป็นประโยค 3 ส่วน

ก. เขายิ้มอย่างมีความสุข
ข. พี่ชอบดูละครหลังข่าว
ค. เพื่อนๆ หัวเราะอย่างสนุกสนาน
ง. นกนางนวลบินเหนือทะเล

ข้อ 3. ประโยคใดเป็นประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ

ก. ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำต่อไปเพื่ออะไร
ข. เขาพูดเรื่องอะไร
ค. เธอจะไปกับฉันหรือไม่
ง. นี่คือพี่ของเธอหรือ

ข้อ 4. “เธอจะเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อไร” เป็นประโยคชนิดใด

ก. ประโยคบอกเล่า
ข. ประโยคถามให้ตอบ
ค. ประโยคคำสั่ง
ง. ประโยคปฏิเสธ

ข้อ 5. ประโยคใดเป็นประโยคขอร้อง

ก. เขามีน้ำใจกับฉันมาก
ข. ทำไมมาถึงช้าจัง
ค. ฉันต้องการให้เธอหยุดพูด
ง. ช่วยหยิบแก้วน้ำให้หน่อย

ข้อ 6. “ครูไม่ได้พักเที่ยง” เป็นประโยคชนิดเดียวกันกับข้อใด

ก. เขามีอาชีพทำไร่
ข. เหตุใดเธอจึงร้องไห้
ค. หล่อนมิได้มาที่นี่หลายวันแล้ว
ง. มีใครไปกับเธอหรือไม่

ข้อ 7. “ปุ๋มเดินเที่ยวซื้อของที่ตลาด” ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด

ก. ประโยคบอกเล่า
ข. ประโยคคำสั่ง
ค. ประโยคคำถาม
ง. ประโยคปฏิเสธ

ข้อ 8. ประโยคในข้อใดมีบทขยายประธาน

ก. เก่งกาจตกต้นมะม่วง
ข. ขนมเบื้องมีรสหวาน
ค. น้องอ่านหนังสือการ์ตูน
ง. คุณลุงท่านชอบดนตรีไทย

ข้อ 9. “กระเป๋าสตางค์ที่ฉันซื้อมาใหม่หาย”
ประโยคนี้ตรงกับข้อใด

ก. ประโยคเน้นผู้กระทำ
ข. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทำ
ค. ประโยคเน้นกริยา
ง. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง

ข้อ 10. ข้อใดมีคำบอกท่าทีในประโยค

ก. เธออยากได้อะไรล่ะ
ข. เมื่อเช้ารถติดมากเลย
ค. โปรดรักษาความสะอาด
ง. ครูห้ามนักเรียนลอกการบ้าน


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม