www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 6

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมขณะอยู่ในโรงภาพยนตร์

ก. ตุ๊กกินทุเรียนขณะดูภาพยนตร์
ข. เก่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอย่างสนุกสนาน
ค. ก้อยเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เมื่อถึงตอนที่ตนดูแล้ว
ง. กานดูภาพยนตร์อย่างตั้งใจ

ข้อ 2. ใครปฏิบัติตนในขณะที่ครูพูดได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ก. นวลเนตรคุยกับรุ่งฤดีถึงหัวข้อรายงานเบาๆ
ข. ดนัยจดบันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่ครูพูดอย่างเงียบๆ
ค. อมรเดชนั่งทำการบ้านเงียบๆ
ง. เรืองฤทธิ์อ่านนิยายเงียบๆ

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่สามารถช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก. พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ
ข. ผู้พูดรู้เรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี
ค. รู้วัยและเพศของผู้ฟัง
ง. ผู้พูดมีบุคลิกที่น่าเลื่อมใส

ข้อ 4. ข้อใดเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูด

ก. แหม! ทำได้เวิร์กขนาดนี้ก็แจ๋ว
ข. วันนี้เดี๊ยนดีใจที่ได้มาบรรยายที่นี่
ค. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงศศิริน
ง. สอบครั้งนี้ผมต้องเดี้ยงแน่เลย

ข้อ 5. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก. กมลเดินเข้าออกระหว่างผู้พูดกำลังพูด
ข. สันทนาขออนุญาตผู้พูดก่อนที่จะซักถามปัญหา
ค. ปุยฝ้ายทำเสียงโห่ฮาเมื่อผู้พูด พูดถูกใจ
ง. รุ่งนภาตั้งใจฟังแต่หวีผมไปพร้อมๆ กัน

จากบทความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 6-10

"พระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าสำคัญองค์หนึ่งในลัทธิพราหมณ์ ได้รับสมญาว่าเป็นพระผู้ปราบ พระนารายณ์จะอวตารมาเกิดเพื่อปราบยุคเข็ญอยู่เนืองนิจ ดังเช่นเรื่องรามเกียรติ์พระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระรามเพื่อปราบยักษ์ทศกัณฐ์

พระนารายณ์มีพระนามเรียกต่างๆ กันคือ พระจักรา พระทรงบัลลังก์นาค พระวิษณุ พระนารายณ์มี 4 กร อาวุธประจำพระองค์ คือ จักร สังข์ คทา และบางครั้งยังถือธนูและ พระขรรค์ด้วย พาหนะประจำพระองค์ คือ ครุฑ ตามปกติชอบนอนจึงมักประทับบนบัลลังก์นาค (ชื่อพระยาอนันตนาคราช) ที่สถิตของพระนารายณ์เรียกว่า ไวกูณฐ์ อยู่ในเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) พระมเหสี คือ พระลักษมี หรือพระศรี"

ข้อ 6. พระนารายณ์ได้รับสมญาว่าอย่างไร

ก. ผู้ทำลาย
ข. ผู้เสียสละ
ค. ผู้สร้าง
ง. ผู้ปราบ

ข้อ 7. ในเรื่องรามเกียรติ์ พระนารายณ์อวตาร มาเกิดเป็นใคร

ก. พระจักรา
ข. พระราม
ค. ทศกัณฐ์
ง. หนุมาน

ข้อ 8. ข้อใด ไม่ใช่ พระนามของพระนารายณ์

ก. พระศิวะ
ข. พระวิษณุ
ค. พระจักรา
ง. พระทรงบัลลังก์นาค

ข้อ 9. ข้อใด ไม่ใช่ อาวุธของพระนารายณ์

ก. จักร
ข. คทา
ค. ตรีศูล
ง. สังข์

ข้อ 10. พระนารายณ์มีพาหนะประจำพระองค์ คือข้อใด

ก. ช้างเอราวัณ
ข. พระยาอนันตนาคราช
ค. หนู
ง. ครุฑ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม