www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ชุด 9

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ใครใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงแม่ไม่ถูกต้อง

ก. ลูกได้รับของฝาก ที่คุณแม่กรุณาฝาก คุณน้ามาให้แล้วค่ะ
ข. ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งที่กรุณาอนุญาตให้ผมไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
ค. สุดท้ายนี้ ขอให้คุณพระคุ้มครองคุณแม่ให้มีความสุขนะ
ง. หนูนำเงินที่คุณแม่ส่งมาให้ ไปใช้จ่ายในการทำงานศิลปะส่งคุณครูค่ะ

ข้อ 2. ข้อใดเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน

ก. นุ่นอ่านหนังสือเมื่อมีโอกาส
ข. ต้นอ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจ
ค. บุ๋มอ่านหนังสือเมื่อต้องการคำตอบ
ง. จ้อยอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคในการอ่าน

ก. อ่านไม่เข้าใจ
ข. อ่านเสียงดัง
ค. สายตาไม่ดี
ง. ไม่ชอบอ่าน

ข้อ 4. ข้อใดเป็นการสร้างโอกาสในการอ่านมากที่สุด

ก. เข้าห้องสมุด
ข. เข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
ค. ไปศูนย์หนังสือ
ง. ไปงานสัปดาห์หนังสือ

ข้อ 5. ใครปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

ก. ตาลอ่านหนังสือในที่มีแสงสลัวๆ
ข. ฝนอ่านคำศัพท์บางคำไม่ออกจึงเลิกอ่าน
ค. กุ้งอ่านหนังสือพร้อมทานข้าวไปด้วย
ง. ปิ่นตั้งคำถามคำตอบและสรุปเรื่องที่อ่าน

ข้อ 6. การอ่านที่ให้ผลดี ควรทำตามข้อใด

ก. จดบันทึก
ข. บันทึกเทป
ค. อ่านโดยรวม
ง. อ่านซ้ำ

อ่านบทความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ข้อ 7-10

(การทำมาหากินเป็นการสำคัญมากของคนเรา เป็นการที่คนควรจะต้องคิดต้องทำโดยละเอียดไม่ให้พลาดพลั้ง เพราะเป็นหลักแห่งการที่จะตั้งตัวตั้งวงศ์ตระกูล เป็นการที่จะต้องทำด้วยความรู้ความฉลาด เหตุฉะนั้นคน ทุกคนเกิดมาจึงควรต้องลงทุนลงแรงใช้เวลาเล่าเรียนศิลปะวิทยาในเวลาที่ยังมีอายุน้อย เพื่อให้ได้ความรู้ไว้เป็นทุนสำหรับทำมาหากินเมื่อมีอายุสมควรที่จะทำ จึงมีคำเตือนมาแต่โบราณว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่”)

จาก นายเมืองพบขุมทรัพย์

ข้อ 7. ผู้เขียนข้อความนี้มีเจตนาอย่างไร

ก. ตำหนิ
ข. เกลี้ยกล่อม
ค. สั่งสอน
ง. ปลอบโยน


ข้อ 8. ใครควรปฏิบัติตามข้อความนี้

ก. ผู้นำ
ข. ทุกๆ คน
ค. คนจน
ง. เศรษฐี

ข้อ 9. เหตุใดคนเราจึงต้องทำมาหากิน

ก. เพื่อหาทรัพย์สินไว้มากๆ
ข. เพื่อสร้างสมบารมีไว้ก่อนจากโลกนี้ไป
ค. เพื่อความมีหน้ามีตาของวงศ์ตระกูล
ง. เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น

ข้อ 10. เหตุใดเราจึงต้องเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนเด็กและทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ก. เพราะตอนเด็กเรายังทำงานไม่ได้
ข. เพราะเด็กมีความจำดีกว่าผู้ใหญ่
ค. เพื่อนำวิชาความรู้ไปใช้ในการทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่
ง. เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม