www.kapukluk.com
 
พริกขี้หนูสวน 15 เม็ด น้ำตาลปี๊บ 3 ช้อนโต๊ะ กุ้งแห้งป่น 1 / 2 ถ้วย น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ ระกำฝานชิ้นบา...
อ่านต่อ
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออกแช่น้ำ 5 เม็ด เนื้อหมูบด 3 ช้อนโต๊ะ มะเขือส้ม 1 ถ้วย ผักชีซอย 1 ต้น ...
อ่านต่อ
ปลาช่อน น้ำหนัก 300 กรัม 1 ตัว พริกชี้ฟ้าเขียวเผา 4 เม็ด พริกชี้ฟ้าแดงเผา 2 เม็ด ต้นห...
อ่านต่อ
พริกชี้ฟ้าเขียว แดง เหลืองเผา 10-15 เม็ด พริกขี้หนูเขียว แดงเผา 25 เม็ด กระเทียมเผา 3 ช้อนโต๊ะ ...
อ่านต่อ
พริกขี้หนูเขียว แดง 20 เม็ด ผักชีหั่นหยาบ 1 / 2 ถ้วย กุ้งชีแฮ้ 200 กรัม รากผักชีโขลกละเอียด 2 ช้...
อ่านต่อ
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออกแช่น้ำ 5 เม็ด ปลาช่อน น้ำหนัก 300 กรัม 1 ตัว ถั่วลิสงคั่ว 1 / 2 ถ้วย ผักก...
อ่านต่อ
พริกขี้หนูสวน 10 เม็ด กะปิเผาไฟพอหอม 2 ช้อนโต๊ะ กุ้งแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะ มะเขือพวง 2 ช้อนโต...
อ่านต่อ

current_page = 1; $this->mid_range = 7; $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->url_next = $this->url_next; } function paginate() { if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page); if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1; if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages; $prev_page = $this->current_page-1; $next_page = $this->current_page+1; if($this->num_pages > 10) { $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ? "url_next.$this->$prev_page."\">« ก่อนหน้า ":"« ก่อนหน้า "; $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2); $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2); if($this->start_range <= 0) { $this->end_range += abs($this->start_range)+1; $this->start_range = 1; } if($this->end_range > $this->num_pages) { $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages; $this->end_range = $this->num_pages; } $this->range = range($this->start_range,$this->end_range); for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... "; if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range)) { $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['Page'] != 'All') ? "num_pages\" class=\"current\" href=\"#\">$i ":"num_pages\" href=\"".$this->url_next.$i."\">$i "; } if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... "; } $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['Page'] != 'All')) ? "url_next.$next_page."\">ถัดไป »\n":"» ถัดไป\n"; } else { for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "$i ":"url_next.$i."\">$i "; } } $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page; $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1; $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page"; } function display_pages() { return $this->return; } } ?> items_total = $Num_Rows; $pages->mid_range = 3; $pages->current_page = $Page; $pages->default_ipp = $Per_Page; $pages->url_next = $_SERVER["PHP_SELF"]."?QueryString=value&Page="; $pages->paginate(); echo $pages->display_pages() ?>  

 

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม