www.kapukluk.com
 
 

advertisement

เนื้อหมูหรือเนื้อไก่หรือปลา 300 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง มะพร้าวขูด 400 กรัม โหระพาเด็ดเป็นใบ 1 กำ ผักชีซอย 1 ต้น ...
อ่านต่อ
ปลานิล น้ำหนัก 500 กรัม 1 ตัว ขิงแก่สับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ ต้นหอมซอย 2 ต้น กระเทียมโขลกละเอียด 1 ช...
อ่านต่อ
ไข่ไก่ 4 ฟอง ข้าวโพดอ่อน 8 ฝัก ถั่วแขก 4 ฝัก เห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มหั่นชิ้นเล็ก 4 ดอก กุ้งนาง 4 ตัว ...
อ่านต่อ
เป็ดสด น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม ผักชีหั่นหยาบ 1 / 4 ถ้วย ต้นหอมหั่นท่อน 15 ต้น ขิงแก่หั่นแว่นหนา 1 เซนติเมตรทุบ ...
อ่านต่อ
เนื้อเอ็นน่อง 500 กรัม ผักชีหั่นหยาบ ผักกาดดอง อย่างละ 1 ต้น ถั่วงอกเด็ดหาง 200 กรัม ขึ้นฉ่ายหั่นหยาบ 2 ต้น ...
อ่านต่อ
หมูเนื้อแดง 1 กิโลกรัม ใบชะม่วง 1 กำ น้ำตาลปี๊บ 1 / 4 ถ้วย น้ำปลา 1 / 4 ถ้วย น้ำมันพืช 3 ช้อนโต๊ะ พ...
อ่านต่อ
ปลาทูสด 5 ตัว ขิงอ่อนซอย 1 / 4 ถ้วย ต้นหอมหั่นท่อนยาว 1 นิ้ว 5 ต้น ผักชีหั่นหยาบ 3 ต้น รากผักชีหั่น 1 ช...
อ่านต่อ
ปลาทูสด 20 ตัว อ้อยหั่นท่อนยาว 10 นิ้ว 1 ท่อน รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียม 5 กลีบ เกลือป่...
อ่านต่อ
ปลาทูนึ่งตัวขนาดกลาง 5 ตัว มะพร้าวขูด 500 กรัม สายบัวลอกเปลือกหักเป็นท่อน 10 สาย มะดัน 10 ผล หอมแดงซอย ...
อ่านต่อ
น่องไก่ 6 น่อง ข่าอ่อนหั่นแว่นบาง 1 / 2 ถ้วย มะพร้าวขูด 500 กรัม ตะไคร้หั่นท่อนทุบ 1 ต้น ใบมะกรูดฉีก 3...
อ่านต่อ
เห็ดฟาง 1 กิโลกรัม ผักชีหั่นหยาบ 2 ต้น มะพร้าวขูด 500 กรัม พริก 10 เม็ด ใบมะกรูด 5 ใบ ตะไคร้ 2...
อ่านต่อ
หัวปลี 4 หัว มะพร้าวขูด 500 กรัม ผักชีหั่นหยาบ 1 ต้น พริกขี้หนูบุบพอแตก 5 เม็ด ใบมะกรูด 5 ใบ ตะ...
อ่านต่อ

current_page = 1; $this->mid_range = 7; $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->url_next = $this->url_next; } function paginate() { if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page); if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1; if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages; $prev_page = $this->current_page-1; $next_page = $this->current_page+1; if($this->num_pages > 10) { $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ? "url_next.$this->$prev_page."\">« ก่อนหน้า ":"« ก่อนหน้า "; $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2); $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2); if($this->start_range <= 0) { $this->end_range += abs($this->start_range)+1; $this->start_range = 1; } if($this->end_range > $this->num_pages) { $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages; $this->end_range = $this->num_pages; } $this->range = range($this->start_range,$this->end_range); for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... "; if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range)) { $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['Page'] != 'All') ? "num_pages\" class=\"current\" href=\"#\">$i ":"num_pages\" href=\"".$this->url_next.$i."\">$i "; } if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... "; } $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['Page'] != 'All')) ? "url_next.$next_page."\">ถัดไป »\n":"» ถัดไป\n"; } else { for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "$i ":"url_next.$i."\">$i "; } } $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page; $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1; $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page"; } function display_pages() { return $this->return; } } ?> items_total = $Num_Rows; $pages->mid_range = 3; $pages->current_page = $Page; $pages->default_ipp = $Per_Page; $pages->url_next = $_SERVER["PHP_SELF"]."?QueryString=value&Page="; $pages->paginate(); echo $pages->display_pages() ?>  


advertisement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม