www.kapukluk.com
 
 

advertisement

เนื้อหมู 100 กรัม เนื้ออกไก่ 100 กรัม กุ้งชีแฮ้ตัวเล็ก 100 กรัม ผักชีหั่นท่อน 1 ต้น ต้นหอมหั่น...
อ่านต่อ
เนื้ออกไก่ 200 กรัม เนื้อหมู 200 กรัม เครื่องในไก่ 2 พวง กุ้งชีแฮ้ 200 กรัม หัวไชเท้า แครอท ...
อ่านต่อ
เซ่งจี๊ 2 ลูก เนื้อหมูหั่นชิ้นบาง 250 กรัม ตับเหล็กหั่นชิ้นบาง 100 กรัม หอมใหญ่หั่นเสี้ยว 1 หัว ...
อ่านต่อ
หน่อไม้ไผ่ตง 500 กรัม เนื้ออกไก่ 200 กรัม หมูแฮมหั่นชิ้นเล็ก 100 กรัม เกลือป่น 1 ช้อนชา พริก...
อ่านต่อ
เนื้อหมู กุ้งชีแฮ้ อย่างละ 100 กรัม เนื้ออกไก่ 100 กรัม ไข่เป็ด 10 ฟอง ไส้หมู 100 กรัม ผักชีหั่นท่...
อ่านต่อ
วุ้นเส้นแช่น้ำให้นิ่มตัดท่อนสั้น 1 ถ้วย เนื้อหมูบด 100 กรัม เห็ดหูหนูหั่นชิ้น 1 / 4 ถ้วย ดอกไม้จีนแช่น้ำ...
อ่านต่อ
หัวหมูต้มสุกหั่นชิ้นบาง 100 กรัม หมูสามชั้นหรือเนื้อหมูสันใน 100 กรัม ปอดหมู หัวใจหมู อย่างละ 100 กรัม ...
อ่านต่อ
เนื้อวัวส่วนสะโพก 500 กรัม ผักกาดหอม 1 ต้น หอมใหญ่หั่นเสี้ยว 2 หัว ผักชีเด็ดเป็นใบ 1 ต้น แตงกวาหั่นชิ้นบาง ...
อ่านต่อ
หอยแมลงภู่ 1 กิโลกรัม ผักชีเด็ดเป็นใบ 1 ต้น ใบมะกรูดซอย 1 ช้อนโต๊ะ หอมแดงซอย 3 หัว ตะไคร้ซอย 1 / 4 ถ้วย พ...
อ่านต่อ
เนื้อหมูสันใน ตับหมู อย่างละ 100 กรัม เนื้ออกไก่ 100 กรัม หัวใจหมู 1 อัน กุ้งแชบ๊วย เห็ดหูหนูดำ อย่างละ 1...
อ่านต่อ
หัวปลี 1 หัว เนื้ออกไก่ 200 กรัม หนังหมูต้มหั่นฝอย 100 กรัม มะพร้าวขูดคั่ว 1 / 2 ถ้วย กระเทียมเจีย...
อ่านต่อ
ไก่นึ่งสุกฉีกฝอย 1 1 / 2 ถ้วย ผักบุ้งไทยหั่นฝอยแช่น้ำ 2 ถ้วย ถั่วงอกเด็ดหาง 2 ถ้วย หน่อไม้ไผ่ตงต้มสุกหั่นฝอย 2 ถ้วย ถั่วฝักยาว...
อ่านต่อ

current_page = 1; $this->mid_range = 7; $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->url_next = $this->url_next; } function paginate() { if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page); if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1; if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages; $prev_page = $this->current_page-1; $next_page = $this->current_page+1; if($this->num_pages > 10) { $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ? "url_next.$this->$prev_page."\">« ก่อนหน้า ":"« ก่อนหน้า "; $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2); $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2); if($this->start_range <= 0) { $this->end_range += abs($this->start_range)+1; $this->start_range = 1; } if($this->end_range > $this->num_pages) { $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages; $this->end_range = $this->num_pages; } $this->range = range($this->start_range,$this->end_range); for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... "; if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range)) { $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['Page'] != 'All') ? "num_pages\" class=\"current\" href=\"#\">$i ":"num_pages\" href=\"".$this->url_next.$i."\">$i "; } if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... "; } $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['Page'] != 'All')) ? "url_next.$next_page."\">ถัดไป »\n":"» ถัดไป\n"; } else { for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "$i ":"url_next.$i."\">$i "; } } $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page; $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1; $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page"; } function display_pages() { return $this->return; } } ?> items_total = $Num_Rows; $pages->mid_range = 3; $pages->current_page = $Page; $pages->default_ipp = $Per_Page; $pages->url_next = $_SERVER["PHP_SELF"]."?QueryString=value&Page="; $pages->paginate(); echo $pages->display_pages() ?>  


advertisement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม