www.kapukluk.com
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน โดยเฉพาะการสนทนาในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาอบรม: 15 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2556

วิธีการรับสมัคร:
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ WWW.genedu.msu.ac.th และยื่นชำระเงินได้ที่สำนักศึกษา
ทั่วไป อาคาราชนครินทร์ ชั้น 1
2. ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมชำระเงินได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม