www.kapukluk.com
 

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยในโรงเรียน"

การสมัคร และเงื่อนไข
1. เป็นผลงานที่ทำอยู่แล้วที่ถูกพัฒนาขึ้นหรือสร้างสรรขึ้นมาใหม่
2. ตัดต่อเป็นสื่อลงในแผ่นซีดี ในรูปของ power point วีดีทัศน์ หรือกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงประชาธิปไตย ความยาว 5 นาที
3. ส่งตัวแทนนักเรียน 4 คน และอาจารย์ผู้คุม 1 คน นำเสนอผลงานต่อรัฐสภา
4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.parliament.go.th/parcontest/
5. ส่งผลงานที่ innovation@parliament.go.th หรือทางไปรษณีย์ถึง

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง (ส่งผลงาน การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับโรงเรียน)

เปิดรับสมัคร ตั่งแต่บัดนี้-28 มิถุนายน 2556

สอบถามเพิ่มเติมที่
กลุ่มเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
โทร: 02-2442515-6, 02-2442522
แฟกซ์: 02-2442517

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม