www.kapukluk.com
 
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 
  นิทาชาดก เป็นนิทานที่ถูกเขียนขึ้นในพระไตรปิฎกจากการเทศนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มักจะสอดแทรก ด้วยการเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ประกอบการเทศนา แล้วถูกจดบันทึกจนสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
 
เตมิยชาดกเป็นชาดกในอดีตของพระพุทธเจ้าชาติที่ 1 ในทั้งหมด 10 ชาติ ก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ในเตม...
อ่านต่อ
มหาชนกชาดกเป็นเรื่องในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี(วิริยะ หมายถึง ความเพียร) แม้...
อ่านต่อ
สุวรรณสามชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี คือ การแผ่เมตตาจิตให้สร...
อ่านต่อ
เนมิราชชาดกเป็นเรื่องราวในพระชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมียิ่งกว่าพระชาติใด ๆ คือ ...
อ่านต่อ
มโหสถชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี ด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลม...
อ่านต่อ
ภูริทัตชาดกเป็นประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติที่ทรงบำเพ็ญศีลบารมีอย่างเด่นชัดศี...
อ่านต่อ
จันทกุมารชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญขันติบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...
อ่านต่อ
นารทชาดก คือ ประวัติการสร้างบารมีในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่...
อ่านต่อ
วิธุรชาดกเป็นเรื่องในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการบำเพ็ญสัจบารมี ในพระชา...
อ่านต่อ
พระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องราวในชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุพระอรหันต์ในชาติต่อมา เป็นเรื่องราวของการบำเพ...
อ่านต่อ

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม