www.kapukluk.com
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 

จูปิเตอร์กับอูฐ

วันหนึ่งมีอูฐตัวหนึ่งร้องขอพรจากราชาจูปิเตอร์ (ประมุขเทพยดาในสรวงสวรรค์ตามลัขธิโรมันโบราณ เป็นเจ้าแห่งฝน ฟ้าอากาศ) ขอให้ตัวของมันมีเขาเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่น แต่ราชาจูปิเตอร์ก็ทรงปฏิเสธ และทรงตัดหูอูฐให้สั้นลงกว่าเดิม ด้วยเหตุที่อูฐมีความโลภมาก และขออะไรอย่างพร่ำเพร้อ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่ขอมากเกินไป เราเองอาจสูญเสียสิ่งเล็กๆน้อยจากตัวเราได้เหมือนกัน


 

 

 

 

แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม