www.kapukluk.com
 
นิทานอีสป นิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานวรรณคด นิทานเวตาล  
 

เสียงเหยี่ยวอันไพเราะ

แต่เดิมในอดีตมีเหยี่ยวตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นเหยี่ยวที่มีเสียงแจ่มใส ไพเราะเหมือนเสียงของหงส์ มาวันหนึ่งเหยี่ยวได้ยินเสียงม้าร้อง มันก็อิจฉา และพยายามทำเลียนแบบให้เหมือนกับเสียงม้าร้อง แต่ด้วยเหตุที่ว่าเหยี่ยวตนนี้ต้องมาฝึกทำเสียงให้เหมือนม้าทำให้ลืมเสียงเดิมที่เคยร้อง แต่ก็ร้องเหมือนเสียงม้าไม่ได้สมบูรณ์ จึงทำให้ตนร้องเป็นเสียงเหมือนม้า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอาจทำให้สูญเสียในสิ่งที่ตนมี
 

 

 

 

แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม