www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ม.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกล่าวพรรณนาไว้ในนิราศเมืองแกลง

ก. ความงดงามของหญิงสาว
ข. สภาพภูมิอากาศ
ค. ความยากลำบากในการเดินทาง
ง. วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองแกลง

ข้อ 2. นิราศเมืองแกลงตั้งชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อใด

ก. ตั้งตามชื่อสถานที่ที่จะไป
ข. ตั้งตามชื่อผู้แต่ง
ค. ตั้งตามชื่อตัวละครเอกของเรื่อง
ง. ตั้งตามเหตุการณ์ในเรื่อง

ข้อ 3. คำประพันธ์ข้อใดกล่าวพรรณนาเลียนเสียงธรรมชาติได้ไพเราะ

ก. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
ข. ป่าแสมแลเห็นอยู่ริ้วริ้ว ให้หวิวหวิววาบวับฤทัยไหว
ค. เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย
ง. โอ้ชะนีเวทนาเที่ยวหาผัว เหมือนตัวพี่จากน้องให้หมองหมาง

ข้อ 4. ข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมที่ได้รับจากการอ่านเรื่องนิราศเมืองแกลงเกี่ยวกับการค้าขาย

ก. พอเจ้าของแตงโมปะโลปะเล สมคะเนกินแตงพอแรงกัน
ข. ถึงสำเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ำ แพประจำจอดเรียงเคียงขนาน
ค. น้ำจะพัดปัดตีไปสีชัง แล้วคุ้มคลั่งเงี่ยนยาทำตาแดง
ง. ชะรอยกรรมทำสัตว์ให้พลัดพราย จึงแยกย้ายปิตุราชญาติกา

ข้อ 5. พืชในข้อใดขึ้นอยู่ในน้ำกร่อยได้ดี

ก. มะม่วง
ข. ขนุน
ค. ชมพู่
ง. ลำพู

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดจากเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

ก. ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกง
ข. การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทุกคนต้องไม่เบียดเบียนกัน
ค. การเกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นเรื่องธรรมดา
ง. คนไทยไม่ควรมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานจนเกินไป

ข้อ 7. ศัพท์ในข้อใดมีความหมายตรงกับที่นอน

ก. บรรทม
ข. บรรจถรณ์
ค. เขนย
ง. มรณา

ข้อ 8. กาพย์ชนิดใดที่บังคับจำนวนคำ 28 คำต่อ 1 บท

ก. กาพย์ยานี
ข. กาพย์ฉบัง
ค. กาพย์สุรางคนางค์
ง. กาพย์พระไชยสุริยา

ข้อ 9. เหตุที่ทำให้พระไชยสุริยาต้องเดือดร้อนจากการครองบ้านเมืองเพราะข้อใด

ก. ความยากจน
ข. ถูกรุกรานจากเพื่อนบ้าน
ค. โอรส ธิดา ไม่ปรองดองกัน
ง. ข้าราชการอำมาตย์ไม่มีธรรมะในใจ

ข้อ 10. คำประพันธ์ในข้อใดใช้โวหารอุปมา

ก. กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ข. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ค. พสุธาอาศัยไม่มี ราชานารี อยู่ที่พระแกลแลดู
ง. เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง

ข้อ 11. วรรณคดีเรื่องใดแต่งด้วยกลอนเพลงยาว

ก. นิราศเมืองแกลง
ข. สุภาษิตอิศรญาณ
ค. พระอภัยมณี
ง. กาพย์พระไชยสุริยา

ข้อ 12. ตัวละครในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระอภัยมณี

ก. สินสมุทร
ข. โยคี
ค. เงือก
ง. วานร

“พระบิตุรงค์ทรงศักดิ์ก็รักใคร่
ด้วยเนื้อไขมิได้คิดริษยา
เฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเห่ช้า
จนใหญ่กล้าอายุได้แปดปี”

ข้อ 13. จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้มีอายุ 18 ปี คือใคร

ก. สินสมุทร
ข. ศรีสุวรรณ
ค. สุดสาคร
ง. สานนท์

ข้อ 14. คำมี่ขีดเส้นใต้ในข้อ 13 มีความหมายตรงกับข้อใด


ก. แม่
ข. พ่อ
ค. พี่
ง. น้อง

ข้อ 15. คำประพันธ์ต่อไปนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกใด


“แล้วว่าแก่สินสมุทรสุดที่รัก แม้นนางยักษ์จะมารับจงกลับหลัง
อันตัวพ่อขอตายวายชีวัง กันแสงสั่งลูกยาด้วยอาลัย”

ก. อารมณ์โกรธ
ข. อารมณ์เศร้า
ค. อารมณ์รัก
ง. อารมณ์เกลียด

ข้อ 16. ข้อใดคือแนวคิดหลักที่สุนทรภู่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี

ก. การผจญภัยชีวิตของตัวละครเอกในเรื่อง
ข. การแสดงความสามารถของตัวละครต่างๆ ในเรื่อง
ค. การพรรณนาเกี่ยวกับธรรมชาติในท้องทะเล
ง. การแสดงความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่อง

ข้อ 17. คำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นสัมผัสบังคับ

“พระฟังคำน้ำเนตรลงพรากพราก
คิดถึงยากยามวิโยคยิ่งโศกศัลย์
แถลงเล่าลูกยาสารพัน
จนพากันมาบรรทมที่ร่มไทร”

ก. พราก – พราก - , ยาก – ยาม – โยค
ข. พราก – ยาก , พราก – ยาม – โยค
ค. พราก – ยาก , ศัลย์ – พัน – กัน
ง. เล่า – ลูก , พัน – พา – กัน

ข้อ 18. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ใด

ก. กลอนหก
ข. กลอนแปด
ค. กลอนนิราศ
ง. กลอนดอกสร้อย

ข้อ 19. โคลงโลกนิติจารึกไว้ที่วัดใด

ก. วัดพระแก้ว
ข. วัดโพธิ์สามต้น
ค. วัดมหาธาตุ
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ข้อ 20. ข้อใดคือผู้รวบรวมโคลงโลกนิติของเก่ามาแก้ไขใหม่

ก. กรมพระยาเดชาดิศร
ข. กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ค. กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ง. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม