www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้เพราะอะไร

ก. ดื่มน้ำ
ข. นอนหลับ
ค. กินอาหาร
ง. ออกกำลังกาย

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่สิ่งเร้าภายใน

ก. ความกลัว
ข. สารเคมี
ค. ความโกรธ
ง. ฮอร์โมน

ข้อ 3. คนมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่ออะไร

ก. มีชีวิตรอด
ข. สนุกสนาน
ค. แสดงความกล้าหาญ
ง. ต้องการหาแหล่งกำเนิดสิ่งเร้า

ข้อ 4. ถ้าเราได้กลิ่นอาหาร จะมีการตอบสนองอย่างไร

ก. นอนหลับ
ข. อยู่เฉยๆ
ค. รู้สึกหิว
ง. หอมเย็น

ข้อ 5. ถ้าเราโดนหนามตำมือ จะมีการตอบสนองอย่างไร

ก. ร้องไห้
ข. ชักมือออก
ค. โกรธ
ง. ชาที่มือ

ข้อ 6. ของเล่นในข้อใด ทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียว

ก. ลูกข่าง
ข. ว่าว
ค. ลูกบอล
ง. ตุ๊กตา

ข้อ 7. วัสดุชนิดใด ควรนำมาทำของเล่นเด็กเล็ก

ก. เหล็ก, แก้ว
ข. ผ้า, พลาสติก
ค. ไม้, เหล็ก
ง. แก้ว, ขนสัตว์

ข้อ 8. รองเท้านักเรียน ทำมาจากสิ่งใด

ก. หนังเทียม
ข. พลาสติก
ค. ขนสัตว์
ง. เหล็ก

ข้อ 9. ถ้าต้องการทำตุ๊กตา ควรเลือกวัสดุที่มีสมบัติในข้อใด

ก. อ่อนนุ่ม
ข. แตกหักง่าย
ค. ทนความร้อน
ง. เปียกชื้น

ข้อ 10. ถ้านำแม่เหล็กรูปแท่งขั้ว N-S มาตัดครึ่ง จะเกิดขั้วแม่เหล็กตามข้อใด

ก. N-S และ N-S
ข. N-N และ S-S
ค. N-X และ S-N
ง. N-N และ N-N

advertisement