www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. บริเวณในข้อใดจะมีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์

ก. ถนนที่การจราจรติดขัด
ข. บริเวณชายทะเล
ค. สวนสาธารณะ
ง. สวนป่า

ข้อ 2. ในวัยของนักเรียน นักเรียนสามารถช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ก. ช่วยขุดลอกคูคลอง
ข. ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว
ค. ทิ้งขยะลงในถังขยะ
ง. ทิ้งขยะลงคลองสาธารณะ

ข้อ 3. ถ้าครูจัดเวรทำความสะอาด เมื่อถึงเวรของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดเรียนในวันนั้น
ข. รีบมาทำเวรตั้งแต่เช้า
ค. ให้เพื่อนคนอื่นมาช่วย
ง. ทำความสะอาดเฉพาะโต๊ะคุณครู

ข้อ 4. ใครไม่ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

ก. ป่านเก็บขยะในโรงเรียน
ข. ปุ้มเล่นไพ่กับเพื่อนๆ
ค. โป้งไม่โกรธเพื่อนที่เดินมาชน
ง. แป้งอาบน้ำโดยไม่ปแรงฟัน

ข้อ 5. ข้อใดเป็นผลดีของการไปตรวจสุขภาพทุกปี

ก. ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
ข. ทำให้มีร่างกายกำยำบึกบึน
ค. ทำให้รักษาโรคได้ทัน
ง. ทำให้สุขภาพแข็งแรง

ข้อ 6. ถ้านักเรียนเลือกกินแต่อาหารที่ชอบ อาจทำให้เป็นโรคในข้อใด

ก. โรคขาดสารอาหาร
ข. โรคท้องเสีย
ค. โรคพยาธิ
ง. โรคอ้วน

ข้อ 7. ถ้านักเรียนนอนไม่หลับเพราะกังวลกับปัญหาต่างๆ ควรทำอย่างไร

ก. กินยานอนหลับ
ข. ให้พ่อแม่พาไปพบแพทย์
ค. นั่งสมาธิก่อนนอน
ง. คิดกับเรื่องนั้นให้มากๆจนได้คำตอบ

ข้อ 8. เพราะเหตุใด คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหนาวจึงต้องกินอาหารที่มีไขมันสูง

ก. เพราะทำให้ร่างกายอบอุ่น
ข. เพราะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
ค. เพราะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค
ง. เพราะอาหารประเภทไขมันจะทำให้อ้วน

ข้อ 9. ขณะกินอาหารไม่ควรทำสิ่งใด

ก. เคี้ยวอาหารเสียงดัง
ข. ใช้ช้อนกลางตักอาหาร
ค. ดื่มน้ำหลังกินอาหารเสร็จแล้ว
ง. พูดคุยไปด้วย

ข้อ 10. ข้อความในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในฉลากอาหาร

ก. ชื่ออาหาร
ข. วันที่หมดอายุ
ค. ชื่อร้านค้าที่วางขาย
ง. ชนิดของบรรจุภัณฑ์

advertisement