www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ปลาเสือตอมีความสัมพันธ์กับแมลงในลักษณะใด

ก. ปรสิต
ข. เหยื่อกับผู้ล่า
ค. อิงอาศัยกัน
ง. ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ข้อ 2. สิ่งมีชีวิตชนิดใด มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน

ก. โพรโตซัวในลำไส้ปลวก
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ค. นกกับดอกไม้
ง. เหากับคน

ข้อ 3. ขยะประเภทใด เมื่อทิ้งลงในดินแล้วย่อยสลายยาก

ก. ถุงพลาสติก
ข. เศษอาหาร
ค. กล่องโฟม
ง. กระดาษ

ข้อ 4. ขยะประเภทใดนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้

ก. เศษถุงพลาสติกที่ทิ้งแล้ว
ข. เศษกระป๋องน้ำอัดลม
ค. เศษพืชและใบไม้
ง. เศษยางรถยนต์เก่า

ข้อ 5. สิ่งของในข้อใดทำจากแก้ว

ก. ช้อน
ข. กระทะ
ค. ลูกโป่ง
ง. กระจก

ข้อ 6. วัสดุใดเหมาะสำหรับนำมาทำเสื้อกันฝน

ก. ผ้า
ข. กระดาษ
ค. พลาสติก
ง. โลหะ

ข้อ 7. รองเท้าของพนักงานดับเพลิงควรทำจากวัสดุชนิดใด

ก. พลาสติก
ข. โลหะ
ค. ยาง
ง. ผ้า

ข้อ 8. การจับหม้อโลหะที่ได้รับความร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายในข้อใด

ก. มือพอง
ข. มือหงิก
ค. มือบวม
ง. มือไหม้

ข้อ 9. วัสดุชนิดใด ที่เกิดสนิมได้

ก. เหล็ก
ข. แก้ว
ค. พลาสติก
ง. ไม้

ข้อ 10. การใช้มือทำให้สิ่งของคดหรือตรงตามความต้องการ เรียกว่าอะไร

ก. การดึง
ข. การบีบ
ค. การดัด
ง. การบิด


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม